СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОБЈАВИО ПРАВИЛНИК О ПРОБНОЈ ВОЖЊИ

objavljeno u: Новости | 0
У Службеном гласнику Републике Србије број 99 од 16.10.2012. објављен је Правилник о начину обављања пробне вожње бродова и о зонама пловидбе бродова који је Министар саобраћаја донео на основу члана 93. став3. Закона о пловидби и лукама на унутрашњим водама („Службени гласник РС“, број 73/10).
 
Овим правилником прописује се начин обављања пробне вожње брода и техничког пловног објекта а у прилогу су дате Зоне пловидбе брода у којима се обављају пробне вожње.
 
Даном ступања на снагу овог правилника престаје да важи Правилник о начину обављања пробне вожње бродова („Службени лист СРЈ“, број 29/98).