ВАНРЕДНО ЗАСЕДАЊЕ САВЕТА МЕЂУНАРОДНОГ УДРУЖЕЊА ИНСТИТУЦИЈА ТЕХНИЧКОГ НАДЗОРА И КЛАСИФИКАЦИЈА (ОТНК)

objavljeno u: Новости | 0
Ванредно заседање Савета Међународног удружења институција техничког надзора и класификација (ОТНК) одржано је у Москви 14. и 15. децембра 2011. године коме су присуствовале 7 сталних чланица ОТНК, 4 посматрача у ОТНК и позване организације.
 

На заседању Савета ОТНК размотрене су следеће тачке дневног реда:

  1. Отварање састанка
  2. Избор радних тела. Усвајање дневног реда
  3. Приступ ОТНК посматрача. Извештај ОТНК Секретаријата
  4. Педесетогодишњица сарадње органа техничког надзора и класификација. Извештај Др Евгенија Трунина, председавајућег Савета ОТНК, генералног директора Руског речног регистра
  5. Информативни извештаји о активностима ОТНК чланица, укључујући активности у вези јубилеја. Извештаји шефова делегација ОТНК чланица
  6. Одређивање стратешких праваца развоја ОТНК. Извештај ОТНК Секретаријата
  7. Увођење измена у ОТНК Статут сагласно са развојном стратегијом и приоритетима у развоју ОТНК.

Заседање је отворио Др Евгениј Трунин, председавајући Савета ОТНК који је, прочитао поздравна писма која су упућена Савету ОТНК од Европске Комисије, Европске економске комисије Уједињених Нација и Дунавске комисије поводом педесет година постојања и представио је Извештај поводом педесетогодишње сарадње органа техничког надзора и класификација.

У свом обраћању навео је организације које су учествовале као сталне чланице ОТНК на основу споразума из 1961. године и то: Бугарски регистар бродова, Вијетнамски регистар бродова, Главна инспекција транспорта Републике Мађарске, Југословенски регистар бродова, Кубански регистар бродова, Организација надрзора и класификације ДДР, Регистар бродова Кореје, Регистар бродова СССР, Регистар бродова Украјине, Пољски регистар бродова, Руски речни регистар и Чешко-Словачки регистар бродова.

У оквиру извештаја престављена су радна тела ОТНК и то: Саветовања директора ОТНК, Саветовања главних инжењера ОТНК, Саветовања овлашћених експерата и Саветовања експерата. Осим наведених радних тела постоје и радне групе ОТНК и то: Радна група за опште одредбе и надзор, Радна група за труп, Радна група за уређаје и опрему за спасавање и сигнализацију, Радна група за стабилитет, преграде, теретне линије, превоз житарица и расутог терета, Радна група за машински простор, котлове, измењиваче топлоте, уређаје под притиском, системе и цевоводе, Радна група за електро, радио и навигациону опрему, аутоматизацију и компјутере, Радна група за противпожарну заштиту, Радна група за материјале и заваривање, Радна група за контејнере и Радна група за заштиту од загађења са бродова. У оквиру ове тачке дневног реда представљени су циљеви ОТНК, услови за приступање у ОТНК и правила ОТНК. Председавајући се хронолошки подсетио на најзначајније догађаје у историји рада ОТНК а Савет је размотрио и усвојио наведени извештај.

На крају дводневног заседања чланице ОТНК су потписале Извештај са заседања Савета ОТНК. Свечаном потписивању извештаја присуствовали су и преставници Управе за утврђивање способности бродова за пловидбу.