ЗАКОН О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О ПЛОВИДБИ И ЛУКАМА НА УНУТРАШЊИМ ВОДАМА

objavljeno u: Новости | 0

У Службеном гласнику Републике Србије број 121/12 од 24.12.2012. објављен је Закон о изменама и допунама Закона о пловидби и лукама на унутрашњим водама.

Према овом Закону у члану 90г дефинисани су рокови за вршење редовних прегледа и то: (1) за путничке бродове, танкере и друге бродове који превозе опасну робу и ледоломце челичне конструкције сваких пет година, (2) за остале бродове челичне конструкције сваких десет година, 3) за брод чији је труп израђен од дрвета, алуминијумских легура или пластичне масе сваке треће године.

У члану 90д одређени ни су рокови за вршење контролног прегледа и то: (1) за бродове чији је труп изграђен од дрвета, алуминијумских легура, пластичних маса, све путничке бродове, танкере и друге бродове који превозе опасну робу, ледоломце и све остале бродове челичне конструкције, старости преко 20 година, односно 10 година после преправке сваке године; (2) за остале бродове челичне конструкције старости до 20 година, односно 10 година после преправке сваких 30 месеци.

Чланом 90л одређено је да је обим ванредног прегледа након распреме дуже од једне године истоветан је са редовним прегледом.

Одредбом овог закона о утврђивању способности брода за пловидбу (члан 97) које се односе на брод и технички пловни објекат, односе се и на скелу, премештање плутајућег објекта у сврху посебног превоза као и на чамац којим се обавља јавни превоз.

Чланом 104а одређено је да брод који има исправу о способности брода за пловидбу која је издата у складу са одредбама Конвенције о пловидби Рајном, са изменама и допунама, мора да поседује и допунско сведочанство о способности брода за пловидбу ако: (1) плови на међународним и међудржавним водним путевима Републике Србије, а испуњава ниже техничке захтеве за бродове од оних који су садржани у Техничким правилима и (2) плови на државним водним путевима Републике Србије на којима важе виши технички захтеви за бродове у складу са Техничким правилима.

У члану 106 стоји следеће: (1) Брод мора да има сведочанство о способности брода за пловидбу. (2) Сведочанство о способности брода за пловидбу, којим се утврђује да брод одговара захтевима Техничких правила, издаје Управа, након извршеног прегледа из члана 86. овог закона. (3) Сведочанство о способности брода за пловидбу издато новосаграђеним бродовима у складу са захтевима Техничких правила, издаје се на рок који не може да буде дужи од пет година за путничке бродове и десет година за сва остала пловила. (4) Рок важења утврђује се у сваком конкретном случају у складу са захтевима Техничких правила. (5) Рок важења се уписује у сведочанство о способности брода за пловидбу. (6) У случају бродова који су у експлоатацији пре издавања сведочанства о способности брода за пловидбу у складу са одредбама овог закона и захтевима Техничких правила, рок важења сведочанства о способности брода за пловидбу утврђује се од случаја до случаја, на основу резултата контролног прегледа и не може да буде дужи од рокова из става 1. овог члана.