POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA U POSTUPKU JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI BROJ 07/2013 KNJIGOVODSTVENE USLUGE

objavljeno u: Javne nabavke | 0

Naziv, adresa i internet stranica Naručioca: Uprava za utvrđivanje sposobnosti brodova za plovidbu, ul.Narodnih heroja br.30/II, 11070 Novi Beograd, www.uprava-brodova.gov.rs Vrsta postupka javne nabavke: javna nabavka male vrednosti – nabavka usluga. Opis predmeta javne nabavke, naziv i oznaka iz opšteg rečnika javnih nabavki: knjigovodstvene usluge, 45454000- 79211100 knjigovodstvene usluge. Kriterijum, … Opširnije

POZIV ZA PODNOŠENjE PONUDA U POSTUPKU JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI BROJ 06/2013 RADOVI NA REKONSTRUKCIJI GREJANjA NA SEKUNDARNOJ INSTALACIJI I PODSTANICI PO SISTEMU ”KLjUČ U RUKE”

objavljeno u: Javne nabavke | 0

1. Naziv, adresa i internet stranica Naručioca: Uprava za utvrđivanje sposobnosti brodova za plovidbu, ul.Narodnih heroja br.30/II, 11070 Novi Beograd, www.uprava-brodova.gov.rs 2. Vrsta postupka javne nabavke: javna nabavka male vrednosti – nabavka radova. 3. Opis predmeta javne nabavke, naziv i oznaka iz opšteg rečnika javnih nabavki: radovi na rekonstrukciji grejanja … Opširnije