Ukoliko imate bilo kakvo pitanje, sugestiju ili komentar u vezi sa oblašću rada i aktivnostima Uprave za utvrđivanje sposobnosti brodova za plovidbu, možete nam se obratiti na sledeći način:

UPRAVA ZA UTVRĐIVANJE SPOSOBNOSTI BRODOVA ZA PLOVIDBU

Beograd
Narodnih heroja 30
Centrala 011 260 70 80
Faks 011 319 20 41
office@uprava-brodova.gov.rs

Rad sa strankama UTORKOM i ČETVRTKOM
od 1000 – 1400

PIB: 107677749
Matični broj: 178 55 212

Kancelarija u Novom Sadu 021 529 186

SPISAK NAJČEŠĆE TRAŽENIH INFORMACIJA OD JAVNOG ZNAČAJA

Od Uprave za utvrđivanje sposobnosti brodova za plovidbu najčešće traže sledeće informacije:

  • vezane za Pravila za gradnju brodova unutrašnje plovidbe
  • vezane za Pravila o pregledu postojećih brodova
  • vezane za Pravila o priznanju tipskog proizvoda
  • vezane za Pravila o priznanju proizvođača i ispitnih institucija
  • vezane za Tarifu za vršenje tehničkog nadzora nad brodovima unutrašnje plovidbe
  • vezane za proizvođače ili ispitne institucije koje se nalaze u Popisu priznatih proizvođača, ispitnih institucija i tipova proizvoda.