U ovom delu se nalaze se važeći propisi tj. međunarodni sporazumi, zakoni, uredbe, pravilnici, pravila i standardi na osnovu kojih Uprava obavlja delatnosti i nadležnosti.