U ovom delu se nalaze svi relevantni zakoni, propisi, pravilnici i sporazumi, kao i kodeksi, standardi, podaci i budžet u vezi sa radom Uprave za utvrđivanje brodova za plovidbu.