slika 1

OBAVEŠTENJE O RADU UPRAVE ZA UTVRĐIVANJE SPOSOBNOSTI BRODOVA ZA PLOVIDBU U VREME TRAJANJA VANDREDNOG STANJA

objavljeno u: Novosti | 0

Uprava za utvrđivanje sposobnosti brodova za plovidbu u uslovima vandrednog stanja izazvanog epidemijom virusa Kovid 19, obavlja svoje redovne aktivnosti u smislu tehničkog nadzora nad plovilima unutrašnje plovidbe, čamcima i plutajućim objektima za privredne svrhe u skladu sa zadacima iz svog zakonskog delokruga rada. U skladu sa navedenim od proglašenja … Opširnije

O B A V E Š T E NJ E

objavljeno u: Novosti | 0

Poštovani korisnici usluga Uprave za utvrđivanje sposobnosti brodova za plovidbu ovim putem Vas obaveštavamo da će Uprava i pored vanrednog stanja nastaviti sa svojim radom u skladu sa odlukama Republike Srbije, a tiču se korona virusa. Usled gore navedenog obaveštavamo Vas da sve zahteve šaljete elektronskim putem ili poštom. Dežurni … Opširnije

U PERIODU OD 15-18. OKTOBRA ODRŽAN JE SASTANAK RADNE GRUPE ZA TEHNIČKA PITANјA DUNAVSKE KOMISIJE U BUDIMPEŠTI

objavljeno u: Novosti | 0

Na sastanku je razmatrano o sledećim pitanjima: Osnovna pravila plovidbe na Dunavu – adaptacija pravila Upitnik o jeziku komunikacije na reci – rok produžen još 6 meseci Analiza problema pri svakoj upotrebi RIS-a Profesionalni uslovi za posade i personal na brodovima unutrašnje plovidbe Primena ES-TRIN standarda 2019 (Direktiva EU 2016/1629) … Opširnije

17.06.2019. godine održana je proslava povodom 70 godina postojanja Uprave za utvrđivanje sposobnosti brodova za plovidbu

objavljeno u: Novosti | 0

      Dana 17.06.2019. godine održana je proslava povodom jubileja – 70 godina postojanja Uprave za utvrđivanje sposobnosti brodova za plovidbu. Proslavi su prisustvovali, pored sadašnjih i bivših zaposlenih radnika, prestavnici inostranih struktura – Direkcije Dunavske komisije, Direkcije za pomorstvo Crne Gore, Hrvatskog registra brodova, predstavnici matičnog Ministarstva Uprave … Opširnije

U periodu od 10.06.2019. do 13.06.2019. održan je 17. kongres pod nazivom „International Ship Stability Workshop“ u Helsinkiju.

objavljeno u: Novosti | 0

U periodu od 10.06.2019. do 13.06.2019. održan je 17. kongres pod nazivom „International Ship Stability Workshop“ u Helsinkiju, na kome su učestvovali i predstavnici Uprave za utvrđivanje sposobnosti brodova za plovidbu – Jagoš Banović, načelnik odeljenja za tehnički nadzor i Milena Kozoder, rukovodilac grupe.             … Opširnije

20.02.2019. održan je sastanak radne grupe Dunavske komisije.

objavljeno u: Novosti | 0

Na sastanku je usvojen sledeći dnevni red:    1. Informisanje zemalja članica DK o stanju primene “Preporuka o obezbeđivanju sigurnosti plovidbe Dunavom” (DC. SES 83/15).  2. Iskustvo praktičnih aktivnosti nadležnih organa država članica DK u slučaju narušavanja bezbednosti brodova.  3. Diskusija o nacrtu novih Aneksa uz  „Preporuke za zaštitu plovidbe … Opširnije

BEOGRADSKI KARNEVAL BRODOVA 2018

objavljeno u: Novosti | 0

U subotu 25.08.2018. u periodu od 16.30 do 22.30 časova održava se 14. Beogradski karneval brodova. Karneval se održava od Brankovog mosta do mosta Gazela. Osim programa na vodi koji će predstavljati defile rečnih plovila, organizovan je i program na obali koji se sastoji od: zabavno – muzičkog programa na … Opširnije