УПРАВА ЗА УТВРЂИВАЊЕ СПОСОБНОСТИ БРОДОВА ЗА ПЛОВИДБУ

 

Београд
Народних хероја 30
Централа 011 260 70 80
Факс 011 319 20 41
office@uprava-brodova.gov.rs

 

Рад са странкама УТОРКОМ и ЧЕТВРТКОМ

од  1000  –  1400

 

ПИБ: 107677749
Матични број: 178 55 212

 

Канцеларија у Новом Саду 021 529 186


Директор Управе
Слободан Милошевић


Координатор за планирање, развој, индустријски надзор, управљање ризицима и квалитетом:


Одељење за технички надзор

 

Начелник одељења
Јагош Бановић

Руководилац Групе за уређаје и безбедност и здравље на раду
Дарко Шашић

Руководилац Групе за труп и опрему
Марко Вујичић

Руководилац Групе за пловила Нови Сад
Дејан Вучетић


Одељење за правне, кадровске, финансијско-рачуноводствене и опште послове

 

Начелник одељења и 

лице за заштиту података о личности

Светлана Тричковић-Младеновић

 Тел. 011 26 95 824

Е-маил: svetlana.trickovic@uprava-brodova.gov.rs


Руководилац Групе за финансијско-оперативне, рачуноводствене и послове планирања
Душан Жугић

Руководилац Групе за правне, кадровске и опште послове
Милош Селаковић


Група за индустријски надзор

Руководилац Групе

Живка Ванчаговић


Група за развој, управљање ризицима, информисање,
администрирање рачунарском мрежом и архиву

Руководилац Групе

Милена Козодер

 

 

 

interserver coupons

#embed-map-display img{max-width:none!important;background:none!important;font-size: inherit;}