Уколико имате било какво питање, сугестију или коментар у вези са облашћу рада и активностима Управе за утврђивање способности бродова за пловидбу, можете нам се обратити на следећи начин:

УПРАВА ЗА УТВРЂИВАЊЕ СПОСОБНОСТИ БРОДОВА ЗА ПЛОВИДБУ

Београд
Народних хероја 30
Централа 011 260 70 80
Факс 011 319 20 41
office@uprava-brodova.gov.rs

Рад са странкама УТОРКОМ и ЧЕТВРТКОМ
од 1000 – 1400

ПИБ: 107677749
Матични број: 178 55 212

Канцеларија у Новом Саду 021 529 186

СПИСАК НАЈЧЕШЋЕ ТРАЖЕНИХ ИНФОРМАЦИЈА ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА

Од Управе за утврђивање способности бродова за пловидбу најчешће траже следеће информације:

  • везане за Правила за градњу бродова унутрашње пловидбе
  • везане за Правила о прегледу постојећих бродова
  • везане за Правила о признању типског производа
  • везане за Правила о признању произвођача и испитних институција
  • везане за Тарифу за вршење техничког надзора над бродовима унутрашње пловидбе
  • везане за произвођаче или испитне институције које се налазе у Попису признатих произвођача, испитних институција и типова производа.