ODLUKA O USKLAĐIVANJU PLANA JAVNIH NABAVKI ZA 2020.

objavljeno u: Javne nabavke | 0

Delovodni broj  14-0-9/2020-40

03.07.2020.

 

Na osnovu člana 239. stav 2. Zakona o javnim nabavkama (”Službeni glasnik Republike Srbije”, broj 91/2019), direktor Uprave za utvrđivanje sposobnosti brodova za plovidbu u svojstvu Rukovodioca kod Naručioca donosi

 

ODLUKU

O USKLAĐIVANjU PLANA JAVNIH NABAVKI ZA 2020. GODINU SA

NOVIM ZAKONOM O JAVNIM NABAVKAMA

 

Usvaja se Plan  javnih nabavki Uprave za utvrđivanje sposobnosti brodova za plovidbu za 2020. godinu, koji je usklađen sa novim Zakonom o javnim nabavkama (”Službeni glasnik Republike Srbije”, broj 91/2019).

 

Odluka