Измена Правилника о техничким правилима за статутарну сертификацију бродова унутрашње пловидбе

objavljeno u: Новости | 0

На основу члана 90. став 3. Закона о пловидби и лукама на унутрашњим водама („Службени гласник РС”, бр. 73/10, 121/12, 18/15, 96/15 – др. закон, 92/16, 104/16 – др. закон, 113/17 – др. закон, 41/18, 95/18 – др. закон и 37/19 – др. закон), Министар грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре доноси, ПРАВИЛНИК о изменама Правилника о техничким правилима за статутарну сертификацију бродова унутрашње пловидбе….

Преглед измена