ЕВИДЕНЦИЈА ЗАПОСЛЕНИХ

 

Евиденција запослених у складу са чланом 8. Уредбе о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава (“Службени гласник Републике Србије“, број 159/2020)

 

Евиденција запослених за месец април 2021. године

Евиденција запоследних за месец март 2021. године

Евиденција запослених за месец фебруар 2021. године

Евиденција запослених за месец јануар 2021. године