У овом делу налазе се важећи прописи тј. међународни споразуми, закони, уредбе, правилници, правила и стандарди на основу којих Управа обавља делатности из своје надлежности.