СТАНДАРДИ

 

 

Европски стандард о утврђивању техничких захтева за бродове унутрашње пловидбе (ES-TRIN) – део 1 / 2023

Европски стандард о утврђивању техничких захтева за бродове унутрашње пловидбе (ES-TRIN) – део 2 (до  185. стране)/ 2023

Европски стандард о утврђивању техничких захтева за бродове унутрашње пловидбе (ES-TRIN) – део 2 (од 181-315. стране)/ 2023


Eвропски стандард о утврђивању техничких захтева за бродове унутрашње пловидбе (ES-TRIN) – deo 1 / 2021

Eвропски стандард о утврђивању техничких захтева за бродове унутрашње пловидбе (ES-TRIN) – deo 2 / 2021


Eвропски стандард о утврђивању техничких захтева за бродове унутрашње пловидбе (ES-TRIN) – deo 1 / 2019

Eвропски стандард о утврђивању техничких захтева за бродове унутрашње пловидбе (ES-TRIN) – deo 2 / 2019


Eвропски стандард о утврђивању техничких захтева за бродове унутрашње пловидбе (ES-TRIN) – део 1 / 2017

Eвропски стандард о утврђивању техничких захтева за бродове унутрашње пловидбе (ES-TRIN) – део 2 / 2017