УРЕДБЕ, ПРАВИЛНИЦИ И ПРАВИЛА

 

Уредба о највише допуштеној старости бродова за упис у један од уписника бродова: („Службени гласник РС“, бр. 3/15 и 12/16.)

Уредба о техничким захтевима у погледу безбедности и заштити од пожара и експлозија станица за снабдевање бродова и техничких пловних објеката погонским горивом: („Службени гласник РС“, бр. 115/13.)

Правилник о техничким правилима за статутарну сертификацију бродова унутрашње пловидбе („Службени гласник РС”, број 52/23.)

Измене Правилника о техничким правилима за статутарну сертификацију бродова унутрашње пловидбе („Службени гласник РС”, број 76/18 и 80/19)

Правилник о изменама Правилника о бродским исправама и књигама („Службени гласник Републике Србије“, бр 20/19 од 22.03.2019.)

Правилник о техничким правилима за статутарну сертификацију бродова унутрашње пловидбе: („Службени гласник РС“, бр. 76/18.)

Измене и допуне Правилника о техничким правилима за чамце, пловећа тела и плутајуће објекте: („Службени гласник РС“, бр. 65/23.)

Правилник о техничким правилима за чамце, пловећа тела и плутајуће објекте: („Службени гласник РС“, бр. 35/18.)

     Техничка Правила за чамце за привредне и јавне сврхе – Прилог 2

     Техничка Правила за плутајуће објекте за привредне и јавне сврхе – Прилог 4

Правилник о условима и поступку за издавање одобрења за рад домаћих произвођача опреме бродова унутрашње пловидбе, услужних привредних друштава и испитних институција: („Службени гласник РС“, бр. 18/18.)

Правилник о најмањем броју чланова посаде за безбедну пловидбу које морају имати бродови и друга пловила трговачке морнарице: („Службени гласник РС“, бр. 28/15, 99/15 и 3/17.)

Правилник о врсти, намени и прегледима чамаца, пловећих тела и плутајућих објеката: („Службени гласник РС“, бр. 98/17.)

Правилник о спречавању загађења унутрашњих вода проузрокованог пловидбом: („Службени гласник РС“, бр. 102/17.)

Правилник о условима, поступку издавања и начину одређивања имена, ознака, ЕНИ броја, ММСИ броја, позивног знака и регистарских бројева за идентификацију пловила: („Службени гласник РС“, бр. 64/16.)

Правилник о бродским исправама и књигама: („Службени гласник РС“, бр. 60/15.)

Правилник о техничким нормативима за заштиту угоститељских објеката од пожара: („Службени гласник РС“, бр. 61/15.)

Правилник о начину обављања пробне вожње бродова и о зонама пловидбе бродова: („Службени гласник РС“, бр. 99/12.)

Део 23, Правила о типском одобрењу производа, година издања 1987.

Део 25, Материјали, година издања 1997.

Део 26, Заваривање, година издања 1997.

Правила о прегледу постојећих бродова, година издања 1997.

Правила за превоз путника, година издања 1996. Правила о изради контејнера, година издања 1978.

Правила за теретне уређаје, година издања 1978.