ОБАВЕШТЕЊЕ КОРИСНИЦИМА УСЛУГА УПРАВЕ ЗА УТВРЂИВАЊЕ СПОСОБНОСТИ БРОДОВА ЗА ПЛОВИДБУ О УСКЛАЂИВАЊУ ВИСИНА ТАКСИ ЗА ТЕХНИЧКИ НАДЗОР ИЗ ДЕЛОКРУГА РАДА УПРАВЕ

objavljeno u: Новости | 0

       Обавештавамо кориснике услуга Управе за утврђивање способности бродова за пловидбу, да је у складу са изменама и допунама Закона о републичким админстративним таксама (Сл. Гласник РС 98/2020 од 10.07.2020.) у делу тарифа – Тарифа републичких административних такси извршено усклађивање висина такси за технички надзор из законског делокруга Управе са годишњим индексом потрошачких цена који је објавио Републички завод за статистику за период од 1. маја 2019. године до 30. априла 2020. године. Поменуте измене и допуне Закона о РАТ-у везано за усклађене износе тарифа су у примени од 1. августа 2020. године.