ОБАВЕШТЕЊЕ О РАДУ УПРАВЕ ЗА УТВРЂИВАЊЕ СПОСОБНОСТИ БРОДОВА ЗА ПЛОВИДБУ  У ВРЕМЕ ТРАЈАЊА ВАНДРЕДНОГ СТАЊА

objavljeno u: Новости | 0

Управа за утврђивање способности бродова за пловидбу у условима вандредног стања изазваног епидемијом вируса Ковид 19, обавља своје редовне активности у смислу техничког надзора над пловилима унутрашње пловидбе, чамцима и плутајућим објектима за привредне сврхе у складу са задацима из свог законског делокруга рада.

У складу са наведеним од проглашења вандредног стања, а у складу са са законским овлашћењима и захтевима комитената урађено је следеће:

  • 8 техничких надзора над пловним објектима;
  • 6 прегледа чамаца за привредне и јавне сврхе;
  • 11 прегледа плутајућих објеката;
  • По захтевима власника или корисника пловних објеката издаване су бродске исправе и књиге које по Закону издаје Управа.

Из наведеног се види да Управа и утоку вандредног стања стоји на располагању странкама у извршењу свог законског делкруга рада. Имајући у виду ову чињеницу Управа предузима све прописане хигијенско-санитарне мере у спречавању ширења вируса Ковид 19.  Запослени долазе на посао у мањем броју по утврђеном распореду, користе заштитна средства у свом раду (маске и рукавице), а пословне просторије Управе се редовно дезинфикују. Ово исто важи и за техничка лица Управе која излазе на објекте како би извршили захтеване и неопходне прегледе у складу са задацима и роковима из законског делокруга рада Управе.