Обавештење произвођачима чамаца и плутајућих објеката за привредне и јавне сврхе

objavljeno u: Новости | 0

Обавештавамо вас да пре почетка градње чамаца и плутајућих објеката за привредне и јавне сврхе доставите Управи за утврђивање способности бродова за пловидбу на оверу техничку документацију са назнаком за технички надзор.

Градња и технички надзор се могу започети тек након овере техничке документације.

С поштовањем,

Начелник oдељења за технички надзор

Јагош Бановић, дипл. инж.