ОДЛУКA О УСКЛАЂИВАЊУ ПЛАНА ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2020.

objavljeno u: Јавне набавке | 0

Деловодни број 14-0-9/2020-40
03.07.2020.

 

На основу члана 239. став 2. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник Републике Србије“, број 91/2019), директор Управе за утврђивање способности бродова за пловидбу у својству Руководиоца код Наручиоца доноси

 

ОДЛУКУ

О УСКЛАЂИВАЊУ ПЛАНА ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2020. ГОДИНУ СА
НОВИМ ЗАКОНОМ О ЈАВНИМ НАБАВКАМА

 

Усваја се План јавних набавки Управе за утврђивање способности бродова за пловидбу за 2020. годину, који је усклађен са новим Законом о јавним набавкама (“Службени гласник Републике Србије“, број 91/2019).

 

Одлука