СЛУЖБЕНА ЛИЦА ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ У УПРАВНИМ СТВАРИМА И ПРЕДУЗИМАЊЕ РАДЊИ У ПОСТУПКУ

objavljeno u: Конкурси и огласи | 0

На основу члана 39. став 4. Закона о општем управном поступку (“Службени гласник Републике Србије“, број 18/2016 и 95/2018-аутентично тумачење), Управа за утврђивање способности бродова за пловидбу, објављује која су службена лица овлашћена за одлучивање у управним стварима, а која за предузимање радњи у поступку пре доношења решења.

 

Обавештење