СПИСАК КАНДИДАТА

objavljeno u: Конкурси и огласи | 0

Дел. број 14-0-1276/2019-10
28.08.2019.

На основу члана 23. став 1., став 3. и став 4. Уредбе о интерном и јавном конкурсу за попуњавање радних места у државним органима (“Службени гласник Републике Србије“, број 02/2019), доноси се

 

Списак кандидата међу којима се спроводи изборни поступак, према шифрама подносиоца пријаве на јавном конкурсу за попуњавање извршилачког радног места у Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре Републике Србије – Управа за утврђивање способности бродова за пловидбу, који је објављен на дан 07.08.2019. године, рок за подношење пријава је истекао на дан 15.08.2019. године

 

Списак кандидата међу којима се спроводи изборни поступак, према шифрама подносиоца пријаве на јавном конкурсу за попуњавање извршилачког радног места администратора информационог система у звању референта у Управи за утврђивање способности бродова за пловидбу – Група за развој, управљање ризицима, информисање, администрирање рачунарском мрежом и архиву:

1. 4АЈ0708191И03 и
2. 4АЈ0708191И05

 

Списак кандидата