ЈАВНИ КОНКУРС

На основу члана 54. Закона о државним службеницима („Службени гласник Републике Србије“, број 79/2005, 81/2005-исправка, 83/2005-исправка, 64/2007, 67/2007-исправка, 116/2008, 104/2009, 99/2014, 94/2017, 95/2018 и 157/2020) и члана 9. став 1. Уредбе о интерном и јавном конкурса за попуњавање радних места у државним органима („Службени гласник Републике Србије“, број 02/2019 и 67/2021), Управа за утврђивање способности бродова за пловидбу оглашава,

 

ЈАВНИ КОНКУРС

ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ РАДНОГ МЕСТА У

УПРАВИ ЗА УТВРЂИВАЊЕ СПОСОБНОСТИ БРОДОВА ЗА ПЛОВИДБУ

Датум објављивања – 23.11.2022. године

Рока за подношење пријава – закључно са даном 01.12.2022. године.

 

I Орган у коме се радно место попуњава:

Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре Републике Србије – Управа за утврђивање способности бродова за пловидбу, ул. Народних хероја број 30/II, 11070 Београд, Нови Београд.

II Радно место које се попуњава:

  1. Радно место Руководиоца групе за правне, кадровске и опште послове у звању самостални саветник у Одељењу за правне, кадровске, финансијско-рачуноводствене и опште послове – 1 (један) извршилац

 

Оглас за јавни конкурс

Пријавни образац