ЈАВНИ КОНКУРС

objavljeno u: Конкурси и огласи | 0

На основу члана 54. и члана 55. Закона о државним службеницима (“Службени гласник Републике Србије“, број 79/2005, 81/2005-исправка, 83/2005-исправка, 64/2007, 67/2007-исправка, 116/2008, 104/2009, 99/2014 и 94/2017), члана 17. став 1. Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у државним органима (“Службени гласник Републике Србије“, број 41/2007-пречишћен текст и 109/2009), Закључка Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава 51 број: 112-1692/2018 од 28.02.2018. године и Сагласности Службе за управљање кадровима Владе Републике Србије број: 111-00-00210/2018-03 од 13.08.2018. године, Управа за утврђивање способности бродова за пловидбу оглашава,

 

ЈАВНИ КОНКУРС

ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ РАДНОГ МЕСТА У

УПРАВИ ЗА УТВРЂИВАЊЕ СПОСОБНОСТИ БРОДОВА ЗА ПЛОВИДБУ

 

Датум објављивања – 29.08.2018. године

Рока за подношење пријава – закључно са даном 06.09.2018. године.

 

Јавни конкурс

Изјава 1

Изјава 2