20.02.2019. одржан је састанак радне групе Дунавске комисије

objavljeno u: Новости | 0

На састанку је усвојен следећи дневни ред:

 

 1. Информисање земаља чланица ДК о стању примене “Препорука о обезбеђивању сигурности пловидбе Дунавом” (ДЦ. СЕС 83/15).

 2. Искуство практичних активности надлежних органа држава чланица ДК у случају нарушавања безбедности бродова.

 3. Дискусија о нацрту нових Анекса уз  „Препоруке за заштиту пловидбе Дунавом“(док. ДК / ЦЕЦ 83/15).

     3.1. Додатак 4: Оквирни састав Правила за примену Препорука ДК.

     3.2. Додатак 5: Приближна процедура за посаду приликом увођења декларисаног нивоа заштите.

     3.3. Додатак 6: Приближан редослед поступака посаде при откривању илегалних имиграната на броду.

 4. Могуће даље акције Дунавске Комисије на стварању заједничког система сигурности пловидбе на Дунаву у складу са “Радном платформом за развој система безбедности унутрашњег воденог саобраћаја”

 5. О интеракцији Дунавске комисије са приоритетним правцем 11 (ПН 11) Стратегије Европске уније за Дунавски регион (“Заједнички рад на борби против безбедности и организованог криминала”) и другим организацијама на тему заштите водног саобраћаја.

  

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРЕЗЕНТАЦИЈЕ :