Материјал за проверу посебних функционалних компетенција

Материјал за проверу посебних функционалних компетенција за Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Управи за утврђивање способности бродова за пловидбу                                                         … Опширније

ЈАВНИ КОНКУРС

На основу члана 54. Закона о државним службеницима („Службени гласник Републике Србије“, број 79/2005, 81/2005-исправка, 83/2005-исправка, 64/2007, 67/2007-исправка, 116/2008, 104/2009, 99/2014, 94/2017, 95/2018 и 157/2020) и члана 9. став 1. Уредбе о интерном и јавном конкурса за попуњавање радних места у државним органима („Службени гласник Републике Србије“, број 02/2019 и … Опширније

Састанак помоћника министра Вељка Ковачевића, директора Управе за утврђивање способности бродова за пловидбу Слободана Милошевића и представника Групације за речно бродарство ПКС у Привредној комори Србије

objavljeno u: Новости | 0

У петак 20.05.2022. одржан је састанак у Привредној комори Србије коме су присутвовали: помоћник министра за водни саобраћај Вељко Ковачевић, директор Управе за утврђивање способности бродова за пловидбу Слободан Милошевић са сарадницима представници Групације за речно бродарство ПКС. Теме које су обрађене на састанку су:      1. Примена прелазних одредби … Опширније

Наутички клуб Земун – Јавно достављање

objavljeno u: Конкурси и огласи | 0

ЗАКОН О ОПШТЕМ УПРАВНОМ ПОСТУПКУ   (”Службени гласник Републике Србије”, број 18/2016 и 95/2018-аутентично тумачење)   ЈАВНО ДОСТАВЉАЊЕ   Члан 78.   (1) Јавно достављање врши се: 1) ако ниједан други начин достављања није могућ; 2) ако се доставља Решење које се тиче већег броја лица која нису позната органу, … Опширније

ОБАВЕШТЕЊЕ КОРИСНИЦИМА УСЛУГА УПРАВЕ ЗА УТВРЂИВАЊЕ СПОСОБНОСТИ БРОДОВА ЗА ПЛОВИДБУ О УСКЛАЂИВАЊУ ВИСИНА ТАКСИ ЗА ТЕХНИЧКИ НАДЗОР ИЗ ДЕЛОКРУГА РАДА УПРАВЕ

objavljeno u: Новости | 0

     Обавештавамо кориснике услуга Управе за утврђивање способнoсти бродова за пловидбу, да је у складу са изменама и допунама Закона о републичким административним таксама (Сл. Гласник РС 62/2021 од 17.06.2021.) у делу тарифа – Тарифа републичких административних такси извршено усклађивање висина такси за технички надзор из законског делокруга Управе са … Опширније