16. MEЂУНAРOДНA КOНФEРEНЦИJA – РAДИOНИЦA O СTAБИЛИTETУ БРOДOВA

objavljeno u: Новости | 0

  16. Meђунaрoднa кoнфeрeнциja – рaдиoницa o стaбилитeту брoдoвa oдржaнa je у пeриoду oд 05. дo 07. jунa 2017. гoдинe у Бeoгрaду у oргaнизaциjи Кaтeдрe зa брoдoгрaдњу Maшинскoг фaкултeтa Унивeрзитeтa у Бeoгрaду пoд пoкрoвитeљствoм Meђунaрoднoг стaлнoг кoмитeтa (ISC) при Meђунaрoднoj пoмoрскoj oргaнизaциjи (IMO). Нa Кoнфeрeнциjи je учeствoвaлo вишe oд 100 … Опширније

OДРЖAНO ПЛЕНАРНО ЗАСЕДАЊE CCNR

objavljeno u: Новости | 0

У периоду од 30. до 31. маја 2017. године у Шафхаузену, Швајцарска одржано је пленарно (пролећно) заседање Централне комисије за пловидбу Рајном (CCNR). На позив секретаријата Централне комисије за пловидбу Рајном као представник Републике Србије земље посматрача при Централној комисији учешће је узео Душан Жугић. Пленарним заседањем је председавала Швајцарска … Опширније

OДРЖAНO ПЛЕНАРНО ЗАСЕДАЊE ОТНК

objavljeno u: Новости | 0

  У периоду од 23. до 25. маја 2017. године у Нижни Новгороду је одржано пленарно заседање Савета Међународне организације институција за технички надзор и класификацију бродова – ОТНК. На позив Руског речног регистра, домаћина пленарног заседања ОТНК, у име Управе за утврђивање спосбности бродова за пловидбу, кoja има статус … Опширније

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

objavljeno u: Јавне набавке | 0

Дел. бр. 14-0-65/2017-08 Београд, 30.01.2017.   На основу члана 116. став 1. и Прилога 3И Закона о јавним набавкама (“Службени гласник Републике Србије“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015), Наручилац – Управа за утврђивање способности бродова за пловидбу доноси   ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ   1) Назив, адреса и интернет страница … Опширније

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

objavljeno u: Јавне набавке | 0

На основу члана 108. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник Републике Србије“ број 124/2012, 14/2015 и 68/2015) и на основу тачке 8. подтачка е) Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности број 01/2017 – Набавка погонског горива путем картице, а која је заведена под бројем 14-0-9/2016-03 од 06.01.2017. године, … Опширније

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

objavljeno u: Јавне набавке | 0

Дел. бр. 14-0-65/2017-01 Београд, 10.01.2017.   На основу члана 55. став 1. тачка 2) и члана 60. став 1. тачка 2) Закона о јавним набавкама (“Службени гласник Републике Србије“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности број 01/2017 – Набавка погонског горива путем … Опширније

ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2017. ГОДИНУ

objavljeno u: Јавне набавке | 0

На основу члана 51. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“ број 124/2012, 14/2015 и 68/2015), директор Управе за утврђивање способности бродова за пловидбу донео је Одлуку о усвајању Плана јавних набавки за 2017. годину.   Одлука План јавних набавки за 2017.

ИНФОРМАЦИЈА О ТИПСКИ ОДОБРЕНИМ МОТОРИМА

objavljeno u: Новости | 0

Управа за утврђивање способности бродова за пловидбу упућује све заинтересоване о типски одобреним моторима који се могу уграђивати на пловила, а према Директиви 97/68 ЕК и техничким правилима за статутарну сертификацију бродова унутрашње пловидбе, део 8а (Службени гласник РС 30/15)) а тичу се нивоа дозвољене емисије издувних гасова. Линк за … Опширније