ЈАВНИ КОНКУРС

objavljeno u: Конкурси и огласи | 0

На основу члана 54. Закона о државним службеницима (“Службени гласник Републике Србије“, број 79/2005, 81/2005-исправка, 83/2005-исправка, 64/2007, 67/2007-исправка, 116/2008, 104/2009, 99/2014, 94/2017, 95/2018 и 157/2020) и члана 9. став 1. Уредбе о интерном и јавном конкурса за попуњавање радних места у државним органима (“Службени гласник Републике Србије“, број 02/2019 и … Опширније

ЈАВНИ КОНКУРС

objavljeno u: Конкурси и огласи | 0

На основу члана 60. став 2. Закона о државним службеницима (“Службени гласник Републике Србије“, број 79/2005, 81/2005-исправка, 83/2005-исправка, 64/2007, 67/2007-исправка, 116/2008, 104/2009, 99/2014, 94/2017, 95/2018 и 157/2020), директор Управе за утврђивање способности бродова за пловидбу, доноси   РЕШЕЊЕ да јавни конкурс није успео   Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног … Опширније

СЛУЖБЕНА ЛИЦА ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ У УПРАВНИМ СТВАРИМА И ПРЕДУЗИМАЊЕ РАДЊИ У ПОСТУПКУ

objavljeno u: Конкурси и огласи | 0

На основу члана 39. став 4. Закона о општем управном поступку (“Службени гласник Републике Србије“, број 18/2016 и 95/2018-аутентично тумачење), Управа за утврђивање способности бродова за пловидбу, објављује која су службена лица овлашћена за одлучивање у управним стварима, а која за предузимање радњи у поступку пре доношења решења.   Обавештење … Опширније

СПИСАК КАНДИДАТА МЕЂУ КОЈИМА СЕ СПРОВОДИ ИЗБОРНИ ПОСТУПАК

objavljeno u: Конкурси и огласи | 0

  Република Србија МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА, САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ Управа за утврђивање способности бродова за пловидбу   Дел.бр.: 14-0-1654/2021-08 Београд, 29.11.2021. године   На основу члана 23. став 1., став 3. и став 4. Уредбе о интерном и јавном конкурсу за попуњавање радних места у државним органима (“Службени гласник Републике Србије“, … Опширније

Закон о буџетском систему и Закон о платама државних службеника и намештеника

objavljeno u: Конкурси и огласи | 0

Управа за утврђивање способности бродова за пловидбу на својој web презентацији поставља: Закон о буџетском систему (“Службени гласник РС”, бр. 54 од 17. јула 2009, 73 од 12. октобра 2010, 101 од 29. децембра 2010, 101 од 30. децембра 2011, 93 од 28. септембра 2012, 62 од 16. јула 2013, … Опширније

Бојовић Момчило, Београд – Јавно достављање

objavljeno u: Конкурси и огласи | 0

Поступајући по захтеву  БОЈОВИЋ МОМЧИЛА – БЕОГРАД, ул. Ћирила и Методија 8, који поступа у својству власника плутајућег објекта, поднетом овом органу дана 11.03.2020.године, дел. бр.13-0-334/2020-01, за вршење редовног прегледа плутајућег објекта за привредне сврхе регистарске ознаке БГ-П-196Б,  на основу члана 30. ст.2. Закона о државној управи (Сл. гласник РС … Опширније

ЈАВНИ КОНКУРС

objavljeno u: Конкурси и огласи | 0

На основу члана 54. Закона о државним службеницима (“Службени гласник Републике Србије“, број 79/2005, 81/2005-исправка, 83/2005-исправка, 64/2007, 67/2007-исправка, 116/2008, 104/2009, 99/2014, 94/2017, 95/2018 и 157/2020) и члана 9. став 1. Уредбе о интерном и јавном конкурса за попуњавање радних места у државним органима (“Службени гласник Републике Србије“, број 02/2019 и … Опширније

Ранитовић Владимир, Београд, Звездара – Јавно достављање

objavljeno u: Конкурси и огласи | 0

Поступајући по захтеву РАНИТОВИЋ ВЛАДИМИРА– БЕОГРАД-ЗВЕЗДАРА, ул. Војводе Саватија 4/9, који поступа у својству власника плутајућег објекта, поднетом Управи за утврђивање способности бродова за пловидбу, Нови Београд, ул. Народних хероја 30/II, дана 27.05.2020.године, дел. бр.13-0-746/2020-01, за вршење редовног прегледа плутајућег објекта за привредне сврхе регистарске ознаке БГ-П-438Б,  на основу члана … Опширније

Наутички клуб Земун – Јавно достављање

objavljeno u: Конкурси и огласи | 0

ЗАКОН О ОПШТЕМ УПРАВНОМ ПОСТУПКУ   (”Службени гласник Републике Србије”, број 18/2016 и 95/2018-аутентично тумачење)   ЈАВНО ДОСТАВЉАЊЕ   Члан 78.   (1) Јавно достављање врши се: 1) ако ниједан други начин достављања није могућ; 2) ако се доставља Решење које се тиче већег броја лица која нису позната органу, … Опширније

ЛИСТА КАНДИДАТА КОЈИ СУ ИСПУНИЛИ МЕРИЛА ЗА ИЗБОР

objavljeno u: Конкурси и огласи | 0

У вези са јавним конкурсом за попуњавање извршилачког радног места у Управи за утврђивање способности бродова за пловидбу Управа за утврђивање способности бродова за пловидбу оглашава:   ЛИСТА КАНДИДАТА КОЈИ СУ ИСПУНИЛИ МЕРИЛА ЗА ИЗБОР   Радно место: радно место администратора информационог система у Управи за утврђивање способности бродова за … Опширније