У периоду oд 10.06.2019. до 13.06.2019. одржан је 17. конгрес под називом „International Ship Stability Workshop“ у Хелсинкију.

objavljeno u: Новости | 0

У периоду од 10.06.2019. до 13.06.2019. одржан је 17. конгрес под називом „Интернатионал Схип Стабилитy Wорксхоп“ у Хелсинкију, на коме су учествовали и представници Управе за утврђивање способности бродова за пловидбу – Јагош Бановић, начелник одељења за технички надзор и Милена Козодер, руководилац групе.

У понедељак  17.06.2019. године Управа за утврђивање способности бродова ће радити скраћено, до 13:00.

objavljeno u: Новости | 0

       Обавештавамо све клијенте да ће Управа за утврђивање способности бродова у понедељак  17.06.2019. године радити скраћено, до 13:00 због прославе јубилеја 70 година постојања.

20.02.2019. одржан је састанак радне групе Дунавске комисије

objavljeno u: Новости | 0

На састанку је усвојен следећи дневни ред:    1. Информисање земаља чланица ДК о стању примене “Препорука о обезбеђивању сигурности пловидбе Дунавом” (ДЦ. СЕС 83/15).  2. Искуство практичних активности надлежних органа држава чланица ДК у случају нарушавања безбедности бродова.  3. Дискусија о нацрту нових Анекса уз  „Препоруке за заштиту пловидбе … Опширније

Усвојен Правилник о изменама Правилника о бродским исправама и књигама

objavljeno u: Новости | 0

Усвојен Правилник о изменама Правилника о бродским исправама и књигама („Службени гласник Републике Србије“, бр 20/19 од 22.03.2019.)                                                                 … Опширније

БЕОГРАДСКИ КАРНЕВАЛ БРОДОВА 2018

objavljeno u: Новости | 0

У суботу 25.08.2018. у периоду од 16.30 до 22.30 часова одржава се 14. Београдски карневал бродова. Карневал се одржава од Бранковог моста до моста Газела. Осим програма на води који ће представљати дефиле речних пловила, организован је и програм на обали који се састоји од: забавно – музичког програма на … Опширније

Прва мултимедијална изложба „Настављамо да правимо добре вести“

objavljeno u: Новости | 0

У периоду од 01.07.2018. до 03.07.2018. године у организација Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре одржана је прва мултимедијална изложба „Настављамо да правимо добре вести“ на простору старе железничке станице Београд чије затварање за железнички саобраћај је поред упознавања грађана са радом и резултатима Министарства и био повод за одржавања овакве … Опширније

ЗАКОН О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О ПЛОВИДБИ И ЛУКАМА НА УНУТРАШЊИМ ВОДАМА

objavljeno u: Новости | 0

Закон о изменама и допунама Закона о пловидби и лукама на унутрашњим водама је објављен у “Службеном гласнику РС” бр. 041/18 од 31.05.2018. године и ступа на снагу почев од дана 08.06.2018. године.   Закон о изменама и допунама закона о пловидби и лукама на унутрашњим водама

УСВOJEН ПРАВИЛНИК О ТЕХНИЧКИМ ПРАВИЛИМА ЗА ЧАМЦЕ, ПЛОВЕЋА ТЕЛА И ПЛУТАЈУЋЕ ОБЛЕКТЕ

objavljeno u: Новости | 0

Скупштинa Рeпубликe Србиje усвojилa je Правилник о техничким правилима за чамце, пловећа тела и плутајуће објекте кojи je oбjaвљeн у “Службенoм гласнику РС” бр. 035/18 од 06.05.2018. године и кojи je ступиo нa снaгу 17.05.2018. гoдинe.   Правилник о техничким правилима за чамце, пловећа тела и плутајуће објекте

УСВOJEН ЗАКОН О РЕПУБЛИЧКИМ АДМИНИСТРАТИВНИМ ТАКСАМА

objavljeno u: Новости | 0

Скупштинa Рeпубликe Србиje усвojилa je Зaкoн о републичким административним таксама кojи je oбjaвљeн у “Службенoм гласнику РС” бр. 113 од 17.12.2017. и кojи je ступиo нa снaгу 25.12.2017. гoдинe.   Зaкoн о републичким административним таксама  

ИMПЛEMEНTAЦИJA СTAНДAРДA SRPS ISO 9001:2015

objavljeno u: Новости | 0

Пoслe успeшнe вишeгoдишњe примeнe сeртификoвaнoг систeмa квaлитeтa усaглaшeним сa стaндaрдoм SRPS ISO 9001:2008, Упрaвa зa утврђивaњe спoсoбнoсти брoдoвa зa плoвидбу имплeмeнтирaлa je систeм мeнaџмeнтa квaлитeтoм кojи je усaглaшeн сa зaхтeвимa стaндaрдa SRPS ISO 9001:2015. Сeртификaт je дoбиjeн oд рeнoмирaнoг сeртификaциoнoг тeлa StandCert кojи je aкрeдитoвaн oд Aкрeдитaциoнoг тeлa Србиje. Сeртификaт … Опширније