IZMENA PLANA JAVNIH NABAVKI ZA 2018. GODINU

objavljeno u: Javne nabavke | 0

Iz razloga potrebe posla obim službenih putovanja u inostranstvo zaposlenih kod Naručioca je smanjen u toku 2018. godine u odnosu na Plan javnih nabavki Naručioca za 2018. godinu tako da procenjena vrednost  za nabavku usluga rezervacije i plaćanja hotelskog smeštaja u toku 2018. godine ne prelazi donji limit od 500.000,00 … Opširnije

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU

objavljeno u: Javne nabavke | 0

Del. br. 14-0-1103/2018-13 18.06.2018.   Na osnovu člana 116. stav 1. i Priloga 3I Zakona o javnim nabavkama (”Službeni glasnik Republike Srbije”, broj 124/2012, 14/2015 i 68/2015), Naručilac – Uprava za utvrđivanje sposobnosti brodova za plovidbu donosi   OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU   U postupku javne nabavke male vrednosti broj … Opširnije

ODLUKA O DODELI UGOVORA

objavljeno u: Javne nabavke | 0

Del. br.  14-0-9/208-29 04.06.2018.   Na osnovu člana 108. Zakona o javnim nabavkama (”Službeni glasnik Republike Srbije” broj 124/2012, 14/2015 i 68/2015) i na osnovu tačke 8. podtačka e) Odluke o pokretanju postupka javne nabavke male vrednosti broj 03/2018 – Usluge osiguranja za potrebe Naručioca, a koja je zavedena pod … Opširnije

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA

objavljeno u: Javne nabavke | 0

Del. br. 14-0-1103/2018-01 22.05.2018.   Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2) i člana 60. stav 1. tačka 2) Zakona o javnim nabavkama (”Službeni glasnik Republike Srbije”, broj 124/2012, 14/2015 i 68/2015) i Odluke o pokretanju postupka javne nabavke male vrednosti broj 03/2018 – Usluge osiguranja za potrebe Naručioca … Opširnije

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU

objavljeno u: Javne nabavke | 0

Del. br. 14-0-920/2018-07 18.05.2018.   Na osnovu člana 116. stav 1. i Priloga 3I Zakona o javnim nabavkama (”Službeni glasnik Republike Srbije”, broj 124/2012, 14/2015 i 68/2015), Naručilac – Uprava za utvrđivanje sposobnosti brodova za plovidbu donosi   OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU   U postupku javne nabavke male vrednosti broj … Opširnije

ODLUKA O DODELI UGOVORA

objavljeno u: Javne nabavke | 0

Del. br. 14-0-9/18-25 14.05.2018.   Na osnovu člana 108. Zakona o javnim nabavkama (”Službeni glasnik Republike Srbije” broj 124/2012, 14/2015 i 68/2015) i na osnovu tačke 8. podtačka e) Odluke o pokretanju postupka javne nabavke male vrednosti broj 02/2018 – Nabavka dva službena terenska vozila za potrebe Naručioca, a koja … Opširnije

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA

objavljeno u: Javne nabavke | 0

Del. br. 14-0-920/2018-01 30.04.2018.   Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2) i člana 60. stav 1. tačka 2) Zakona o javnim nabavkama (”Službeni glasnik Republike Srbije”, broj 124/2012, 14/2015 i 68/2015) i Odluke o pokretanju postupka javne nabavke male vrednosti broj 02/2018 – Nabavka dva službena terenska automobila … Opširnije

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU

objavljeno u: Javne nabavke | 0

Del. br. 14-0-106/2018-13 02.02.2018.   Na osnovu člana 116. stav 1. i Priloga 3I Zakona o javnim nabavkama (”Službeni glasnik Republike Srbije”, broj 124/2012, 14/2015 i 68/2015), Naručilac – Uprava za utvrđivanje sposobnosti brodova za plovidbu donosi   OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU   u postupku javne nabavke male vrednosti broj … Opširnije

ODLUKA O DODELI UGOVORA

objavljeno u: Javne nabavke | 0

Na osnovu člana 108. Zakona o javnim nabavkama (”Službeni glasnik Republike Srbije” broj 124/2012, 14/2015 i 68/2015) i na osnovu tačke 8. podtačka e) Odluke o pokretanju postupka javne nabavke male vrednosti broj 01/2018 – Nabavka pogonskog goriva putem kartice za potrebe Naručioca, a koja je zavedena pod brojem 14-0-9/2018-02 … Opširnije

ODGOVOR NA POSTAVLJENO PITANJE POTENCIJALNOG PONUĐAČA

objavljeno u: Javne nabavke | 0

U postupku javna nabavke male vrednosti broj 01/2018 – Nabavka pogonskog goriva putem kartice za potrebe naručioca – UPRAVA ZA UTVRĐIVANJE SPOSOBNOSTI BRODOVA ZA PLOVIDBU, ul. Narodnih heroja 30/II, 11070 Beograd, Novi Beograd, potencijalni Ponuđač – LULOIL SRBIJA AD, ul. Bulevar Mihajla Pupina broj 165D, 11070 Beograd, Novi Beograd, je … Opširnije