92. ЗАСЕДАЊЕ КОМИТЕТА ЗА ПОМОРСКУ СИГУРНОСТ IMO

objavljeno u: Новости | 0

У периду од 12. до 21. јуна 2013. године одржано је 92. Заседање Комитета за поморску сигурност Међународне поморске организације (IMO). Заседању Комитета за поморску сигурност је присуствовало преко песто делегата који су представљали државe чланицe, придружене чланице, агенције Уједињених нација, међународнe организацијe и невладинe организације које имају консултативни статус.

Председавајући 92. заседања Комитета за поморску сигурност је био Кристијан Брајнхолд из Данске, док је заменик председавајућег био Мухамед Сегар из Сингапура.

Заседање Комитета за поморску сигурност је отворио Генерални секретар IMO-а Који Сикимицу. У свом поздравном обраћању Комитету посебну пажњу је обратио на следеће теме:

 1. Пиратство и оружане пљачке бродова, са нагласком на регион Западне Африке;
 2. Сигурност путничких бродова,
 3. Прихватање Правилника о признатим организацијама,
 4. Измене и допуне Међународног правилника о бродовима за превоз гаса,
 5. Измене и допуне SOLAS Конвенције,
 6. Прихватање обавезујућих одредби у вези одржавања чамаца за спасавање и др.

Генерални Секретар се још осврнуо на следећа питања: провођење Правилника из Џибутија, иницијативу за реформисање структуре поткомитета, одрживи развој, глобализацију, Поларни правилник итд. Подсетио је још и да се ове године обележава четрдесет година од прихватања MARPOL Конвенције и тридесет година рада Светског поморског универзитета у Малмеу који је основао IMO.

На 92. Заседању комитета су размотрене следеће тачке дневног реда:

 1. Усвајање дневног реда, извештај о акредитацијама
 2. Одлуке осталих тела Међународне поморске организације
 3. Разматрање и усвајање измена и допуна обавезујућих инструмената
 4. Мере за побољшање поморске безбедности
 5. Главни циљ нових бродских конструкционих стандарда
 6. Сигурност путничких бродова
 7. Опасни терети, чврсти терети и контејнери (Извештај са 17. заседања Поткомитета за превоз опасних терета, чврстих терета и контејнера)
 8. Противпожарна заштита (Извештај са 56. заседања Поткомитета за противпожарну заштиту)
 9. Радиокомуникације и трагање и спасавање (Извештај са 17. заседања Поткомитета за радиокомуникације и трагање и спасавање)
 10. Течни терет и гасови (Извештај са 17. заседања Поткомитета за течности и гасове)
 11. Стабилитет, теретне линије и сигурност рибарских бродова (Извештај са 55. заседања Поткомитета за стабилитет, теретне линије и сигурност рибарских бродова)
 12. Спровођење државе заставе (Извештај са 21. заседања Поткомитета за спровођење државе заставе)
 13. Пројектовање бродова и опреме (Извештај са 57. заседања Поткомитета за пројектовање бродова и опреме)
 14. Обука и вршење бродске страже (Извештај са 44. заседања Поткомитета за стандарде за обуку и вршење бродске страже)
 15. Техничка помоћ потпрограма за поморску сигурност и безбедност
 16. Изградња капацитета за примену нових мера
 17. Процена сигурности
 18. Пирати и оружане пљачке бродова
 19. Сигурност бродова за превоз генералног терета
 20. Спровођење инструмената и питања с тим у вези
 21. Односи са другим организацијама
 22. Преиспитивање и реформе Организације, укључујући примену упутстава Комитета
 23. Програм рада
 24. Избор председавајућег и заменика председавајућег Комитета за 2014. годину
 25. Разно
 26. Разматрање извештаја 92. заседања Комитета

На 92. заседању Комитета за поморску сигурност усвојене су резолуције: MSC.349(92), MSC.350(92), MSC.351(92), MSC.352(92), MSC.353(92), MSC.354(92), MSC.355(92), MSC.356(92), MSC.357(92), MSC.358(92), MSC.359(92), MSC.360(92), MSC.361(92), MSC.362(92), MSC.363(92) i MSC.364(92) док су следећи нацрти резолуција упућени Скупштини на усвајање:

 1. Нацрт скупштинске резолуције о кориштењу националних тонажа у примени међународних конвенција;
 2. Нацрт скупштинске резолуције о обавештавању и циркулацији информација посредством Глобалног интегрисаног бродарског информационог система;
 3. Нацрт скупштинске резолуције о Смерницама за помоћ истражитељима у спровођењу Правилника за истраживање жртава;
 4. Нацрт скупштинске резолуције о изменама и допунама Смерница за инспекцију у складу са усклађеним системом инспекције и сертификације;
 5. Нацрт скупштинске резолуције за листе обавеза из 2013. године у складу са важним инструментима Правилника о спровођењу IMO инструмената;
 6. Нацрт скупштинске резолуције о плану IMO идентификационог броја;
 7. Нацрт скупштинске резолуције о Препорукама за обуку и издавање сведочанстава особљу ангажованом на приобалним покретним јединицама.