ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ 30.01.2015.

objavljeno u: Јавне набавке | 0

На основу члана 116. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник Републике Србије“, број 124/2012), Наручилац – Управа за утврђивање способности бродова за пловидбу доноси ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ 1) Назив, адреса и интернет страница Наручиоца: – УПРАВА ЗА УТВРЂИВАЊЕ СПОСОБНОСТИ БРОДОВА ЗА ПЛОВИДБУ, ул. Народних хероја број 30/II, 11070 Нови … Опширније

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА 09.01.2015.

objavljeno u: Јавне набавке | 0

На основу члана 55. став 1. тачка 2) и члана 60. став 1. тачка 2) Закона о јавним набавкама (“Службени гласник Републике Србије“, број 124/2012), Наручилац објављује   ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА   Назив Наручиоца: МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА, САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ – УПРАВА ЗА УТВРЂИВАЊЕ СПОСОБНОСТИ БРОДОВА ЗА ПЛОВИДБУ Адреса Наручиоца: … Опширније

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ 26.11.2014.

objavljeno u: Јавне набавке | 0

На основу члана 116. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник Републике Србије“, број 124/2012), Наручилац – Управа за утврђивање способности бродова за пловидбу доноси ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ 1) Назив, адреса и интернет страница Наручиоца: – УПРАВА ЗА УТВРЂИВАЊЕ СПОСОБНОСТИ БРОДОВА ЗА ПЛОВИДБУ, ул. Народних хероја број 30/II, 11070 Нови … Опширније

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА 07.11.2014.

objavljeno u: Јавне набавке | 0

На основу члана 55. став 1. тачка 2) и члана 60. став 1. тачка 2) Закона о јавним набавкама (“Службени гласник Републике Србије“, број 124/2012), Наручилац објављује   ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА   Назив Наручиоца: МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА, САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ – УПРАВА ЗА УТВРЂИВАЊЕ СПОСОБНОСТИ БРОДОВА ЗА ПЛОВИДБУ Адреса Наручиоца: … Опширније

КВАЛИТЕТОМ КА ЗАДОВОЉЕЊУ ЗАХТЕВА КОРИСНИКА

objavljeno u: Новости | 0

У години када обележава 65 година постојања, Управа за утврђиваје способности бродова за пловидбу – орган у саставу Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфрастуктре, успешно је имплементирала захтеве стандарда SRPS ISO 9001:2008. Сертификат је, 30. октобра 2014. године у просторијама Управе на Новом Београду, у име Управе примио директор Слободан Милошевић … Опширније

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ 09.09.2014.

objavljeno u: Јавне набавке | 0

На основу члана 116. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник Републике Србије“, број 124/2012), Наручилац – Управа за утврђивање способности бродова за пловидбу доноси    ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ     1) Назив, адреса и интернет страница Наручиоца: – УПРАВА ЗА УТВРЂИВАЊЕ СПОСОБНОСТИ БРОДОВА ЗА ПЛОВИДБУ, ул. Народних хероја број … Опширније

ПОТЕНЦИЈАЛНИМ ПОНУЂАЧИМА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БРОЈ 06/2014 – УСЛУГЕ СЕРТИФИКАЦИЈЕ ПРЕМА СТАНДАРДУ SRPS ISO 9001:2008

objavljeno u: Јавне набавке | 0

ПРЕДМЕТ: Одговор на Питање потенцијалног Понуђача – ПРИВРЕДНО ДРУШТВО ЗА СЕРТИФИКАЦИЈУ И НАДЗОР “STANDCERT“ DOO, ул.Булевар Војводе Мишића бр.39/а, 11000Београда. Потенцијални Понуђач – “STANDCERT“ DOO из Београда, у поступку јавне набавке број 06/2014 – услуге сертификације према стандарду SRPS ISO 900:2008, поставио је Наручиоцу – Управи за утврђивање способности бродова … Опширније

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА 15.08.2014.

objavljeno u: Јавне набавке | 0

Назив Наручиоца: МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА, САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ – УПРАВА ЗА УТВРЂИВАЊЕ СПОСОБНОСТИ БРОДОВА ЗА ПЛОВИДБУ Адреса Наручиоца: ул. Народних хероја број 30/II, 11070 Нови Београд Интернет адреса Наручиоца: www.uprava-brodova.gov.rs Врста Наручиоца: Орган државне управе у саставу Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре Републике Србије Врста поступка јавне набавке: Јавна набавка мале … Опширније

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ 25.06.2014.

objavljeno u: Јавне набавке | 0

На основу члана 116. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник Републике Србије“, број 124/2012), Наручилац – Управа за утврђивање способности бродова за пловидбу доноси   ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ 1) Назив, адреса и интернет страница Наручиоца: УПРАВА ЗА УТВРЂИВАЊЕ СПОСОБНОСТИ БРОДОВА ЗА ПЛОВИДБУ, ул. Народних хероја бр. 30/II, 11070 Нови … Опширније

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ 25.06.2014.

objavljeno u: Јавне набавке | 0

На основу члана 116. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник Републике Србије“, број 124/2012), Наручилац – Управа за утврђивање способности бродова за пловидбу доноси   ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ   1) Назив, адреса и интернет страница Наручиоца: УПРАВА ЗА УТВРЂИВАЊЕ СПОСОБНОСТИ БРОДОВА ЗА ПЛОВИДБУ, ул.Народних хероја бр. 30/II, 11070 Нови … Опширније