ПОЧЕО СА ПРИМЕНОМ ПРАВИЛНИК О БРОДСКИМ ИСПРАВАМА И КЊИГАМА

objavljeno u: Новости | 0

Правилник о бродским исправама и књигама који је објављен у „Службеном гласнику РС“, број 60 од 08.07.2015., почео је да се примењује од 01.01.2016. године.

Овим правилником прописује се врста, садржина, обрасци и начин вођења бродских исправа и књига, услови за издавање и престанак важења бродских исправа и књига, услови и начин обавештавања о променама унетим у бродске исправе и књиге, рокови важења бродских исправа и књига, као и начин вођења и садржина регистра издатих бродских сведочанстава и сведочанстава о способности брода за пловидбу и одређује лице, односно орган који је овлашћен за уношење података у бродске исправе и књиге.

Списак исправа:

Образац бр. 1 – Бродско сведочанство
Образац бр. 2 – Табла на трупу
Образац бр. 3 – Привремени пловидбени лист
Образац бр. 4 – Сведочанство о способности брода за пловидбу
Образац бр. 5 – Допунско сведочанство о способности брода за пловидбу
Образац бр. 6 – Привремено сведочанство о способности брода за пловидбу у ширим зонама пловидбе
Образац бр. 7 – Привремено сведочанство о способности брода за пловидбу у ужим зонама пловидбе
Образац бр. 8 – Привремено сведочанство о способности брода за превоз путника
Образац бр. 9 – Сведочанство о способности брода за обављање пробне вожње
Образац бр. 10 – Сведочанство о баждарењу
Образац бр. 11 – Сведочанство о сигурности радио-уређаја
Образац бр. 12 – Сведочанство о безбедности и здрављу на раду на броду
Образац бр. 13 – Сведочанство о способности теретног уређаја и опреме
Образац бр. 14 – Сведочанство о дератизацији и сведочанство о ослобођењу од дератизације
Образац бр. 15 – Сведочанство о исправности кормиларског система
Образац бр. 16 – Сведочанство о исправности инсталације за утечњени гас
Образац бр. 17 – Сведочанство о прегледу посуда под притиском
Образац бр. 18 – Сведочанство о одобрењу за брод
Образац бр. 19 – Привремено сведочанство о одобрењу за брод
Образац бр. 20 – Сведочанство о одобрењу за танкер
Образац бр. 21 – Привремено сведочанство о одобрењу за танкер
Образац бр. 22 – Привремено сведочанство о способности плутајућег објекта за премештање у сврху посебног превоза
Образац бр. 23 – Бродски дневник
Образац бр. 24 – Попис посаде
Образац бр. 25 – Књига рада за технички пловни објекат
Образац бр. 26 – Здравствени дневник
Образац бр. 27 – Радио дневник
Образац бр. 28 – Књига о уљима
Образац бр. 29 – Књига санитарне отпадне и каљужне воде
Образац бр. 30 – Дневник бродског смећа
Образац бр. 31 – Регистар издатих сведочанстава о способности брода за пловидбу
Образац бр. 32 – Регистар издатих бродских сведочанстава

Правилником о бродским исправама и књигама и Законом о пловидби и лукама на унутрашњим водама дефинише се процедура важења рока исправа до наредног редовног прегледа, уз обавезан услов обављања контролног прегледа на годишњем нивоу ради потврђивања важења сведочанства о способности брода за пловидбу у складу са процедуром инспекцијског надзора у ЕУ.

Овом процедуром се побољшава ефикасност рада експерата Управе и елиминише чекање на издавање нових исправа након обављеног годишњег контролног прегледа.

Контролни прегледи на годишњем нивоу се и даље обављају од стране Управе, у складу са Законом о пловидби и лукама на унутрашњим водама, за сва пловила, изузев за пловила млађа од 20 година и пловила 10 година након преправке над којима се контролни преглед спроводи на сваких 30 месеци.

 

Текст Правилника