UREDBE, PRAVILNICI I PRAVILA

 

Uredba o najviše dopuštenoj starosti brodova za upis u jedan od upisnika brodova: (“Službeni glasnik RS”, br. 3/15 i 12/16.)

Uredba o tehničkim zahtevima u pogledu bezbednosti i zaštiti od požara i eksplozija stanica za snabdevanje brodova i tehničkih plovnih objekata pogonskim gorivom: (“Službeni glasnik RS”, br. 115/13.)

Pravilnik o tehničkim pravilima za statutarnu sertifikaciju brodova unutrašnje plovidbe („Službeni glasnik RS”, broj 52/23.)

Izmene Pravilnika o tehničkim pravilima za statutarnu sertifikaciju brodova unutrašnje plovidbe („Službeni glasnik RS”, broj 76/18 I 80/19)

Pravilnik o izmenama Pravilnika o brodskim ispravama i knjigama (“Službeni glasnik Republike Srbije”, br 20/19 od 22.03.2019.)

Pravilnik o tehničkim pravilima za statutarnu sertifikaciju brodova unutrašnje plovidbe: (“Službeni glasnik RS”, br. 76/18.)

Izmene i dopune Pravilnika o tehničkim pravilima za čamce, ploveća tela i plutajuće objekte: (“Službeni glasnik RS”, br. 65/23.)

Pravilnik o tehničkim pravilima za čamce, ploveća tela i plutajuće objekte: (“Službeni glasnik RS”, br. 35/18.)

     Tehnička Pravila za čamce za privredne i javne svrhe – Prilog 2

     Tehnička Pravila za plutajuće objekte za privredne i javne svrhe – Prilog 4

Pravilnik o uslovima i postupku za izdavanje odobrenja za rad domaćih proizvođača opreme brodova unutrašnje plovidbe, uslužnih privrednih društava i ispitnih institucija: (“Službeni glasnik RS”, br. 18/18.)

Pravilnik o najmanjem broju članova posade za bezbednu plovidbu koje moraju imati brodovi i druga plovila trgovačke mornarice: (“Službeni glasnik RS”, br. 28/15, 99/15 i 3/17.)

Pravilnik o vrsti, nameni i pregledima čamaca, plovećih tela i plutajućih objekata: (“Službeni glasnik RS”, br. 98/17.)

Pravilnik o sprečavanju zagađenja unutrašnjih voda prouzrokovanog plovidbom: (“Službeni glasnik RS”, br. 102/17.)

Pravilnik o uslovima, postupku izdavanja i načinu određivanja imena, oznaka, ENI broja, MMSI broja, pozivnog znaka i registarskih brojeva za identifikaciju plovila: (“Službeni glasnik RS”, br. 64/16.)

Pravilnik o brodskim ispravama i knjigama: (“Službeni glasnik RS”, br. 60/15.)

 

Pravilnik o tehničkim normativima za zaštitu ugostiteljskih objekata od požara: (“Službeni glasnik RS”, br. 61/15.)

Pravilnik o načinu obavljanja probne vožnje brodova i o zonama plovidbe brodova: (“Službeni glasnik RS”, br. 99/12.)

 

Deo 23, Pravila o tipskom odobrenju proizvoda, godina izdanja 1987.

Deo 25, Materijali, godina izdanja 1997.

Deo 26, Zavarivanje, godina izdanja 1997.

Pravila o pregledu postojećih brodova, godina izdanja 1997.

Pravila za prevoz putnika, godina izdanja 1996.

Pravila o izradi kontejnera, godina izdanja 1978. Pravila za teretne uređaje, godina izdanja 1978.