38. СЕДНИЦA РАДНЕ ГРУПЕ ЗА СТАНДАРДИЗАЦИЈУ ТЕХНИЧКИХ И СИГУРНОСНИХ ЗАХТЕВА У УНУТРАШЊЕМ ВОДНОМ ТРАНСПОРТУ (UNECE – КОМИТЕТ ЗА УНУТРАШЊИ ТРАНСПОРТ)

objavljeno u: Новости | 0

38. седницa Радне групе за стандардизацију техничких и сигурносних захтева у унутрашњем водном транспорту (UNECE – Комитет за унутрашњи транспорт) одржана је у Женеви у периоду од 16.02 до 18. 02. 2011. на којој је учешће у раду узело 27 представника из 11 земаља, као и представници Савске, Дунавске и Моселске речне комисије.

На седници су разматрани резултати 54. седнице Радне групе за унутрашњи водни транспорт, важност и особине унутрашњег водног транспорта у ECE, тренутно стање мреже унутрашњих међународних европских путева, институционални и регулаторни оквир унутрашње пловидбе у Европи, Паневропска визија ефикасног и издржљивог унутрашњег водног транспорта, импликације рада Радне групе за стандардизацију техничких и сигурносних захтева у унутрашњој пловидби, узајамно признавање бродарских исправа, Европски код за унутрашње пловне путеве (CEVNI), амандмани Резолуције 61 на поглавља 1 и 2, специјалне одредбе за речно-морске бродове, минимални технички захтеви за бродске компјутере, Резолуција 59, Паневропска правила о генералној хаварији и ограничењу одговорности у унутрашњој пловидби, као и рекреативна пловидба.

 

Комплетан извештај