ЗАСЕДАЊЕ РАДНЕ ГРУПЕ ЗА ТЕХНИЧКА ПИТАЊА ПРИ ДУНАВСКОЈ КОМИСИЈИ

objavljeno u: Новости | 0

Заседање Радне групе за техничка питања при Дунавској Комисији одржано је од 12. до 14. априла 2011. године у Будимпешти.

Са аспекта Управе за утврђивање способности бродова за пловидбу интересантне су биле тачке 1 (ставови 1.1 и 1.2), 2 и 4 (став 1.1), а које се тичу техничких питања.