39. СЕДНИЦА РАДНЕ ГРУПЕ ЗА СТАНДАРДИЗАЦИЈУ ТЕХНИЧКИХ И СИГУРНОСНИХ ЗАХТЕВА У УНУТРАШЊЕМ ВОДНОМ ТРАНСПОРТУ (UNECE – КОМИТЕТ ЗА УНУТРАШЊИ ТРАНСПОРТ)

objavljeno u: Новости | 0
39. седница Радне групе за стандардизацију техничких и сигурносних захтева у унутрашњем водном транспорту (UNECE – Комитет за унутрашњи транспорт) одржана је у Женеви у периоду од 15.06 до 17. 06. 2011. на којој су учествовали представници из 13 земаља, као и представници Савске, Дунавске и Рајнске речне комисије као и делегација ЕУ.

На седници су разматрани амандманима Резолуције 61 на поглавља 1 и 2, специјалне одредбе за речно-морске бродове, минимални технички захтеви за бродске компјутере, узајамно признавање бродарских исправа, будућа сарадња на изради европске базе података бродова, предлог плана будућег рада на документу CEVNI, предлог амандмана за достављање на 55. седницу Комитета за транпорт, предлози нових амандмана на CEVNI, стратешки развој инфраструктуре на унутрашњим пловним путевима, Резолуција 59, успостављање заједничких принципа и техничких захтева за Паневропске речне информационе сервисе (RIS), Резолуција 48, предлози на UNECE препоруке у вези са идентификаторима поморских мобилних служби, Паневропска правила о генералној хаварији и ограничењу одговорности у унутрашњој пловидби, рекреативна пловидба и сарадња са ЕУ, речним комисијама и другим међународним организацијама које се баве питањима унутрашње пловидбе.