89. ЗАСЕДАЊЕ КОМИТЕТА ЗА ПОМОРСКУ СИГУРНОСТ IMO

objavljeno u: Новости | 0

У периду од 11. до 20. маја 2011. године у Лондону је одржано 89. заседања Комитета за поморску сигурност Међународне поморске организације (IMO).

Заседању Комитета за поморску сигурност је присуствовало преко песто делегата који су представљали 101 државa чланицa. Заседању комитета присуствовале су две придружене чланице IMO, четири агенције Уједињених нација, седам међународних организација и 38 невладиних организација, које имају консултативни статус.

На 89. заседању Комитета за поморску сигурност усвојене су следеће резолуције:

  1. Измене и допуне Међународне конвенције о сигурности људског живота на мору – SOLAS Конвенција, MSC.317(89)
  2. Измене и допуне Међународног поморског правилника о чврстим расутим теретима – IMSBC Правилник, MSC.318(89)
  3. Измене Дела Б Међународног правилника о стабилитету неоштећеног брода – IS Правилник, MSC.319(89)
  4. Измене и допуне Међународног правилника о уређајима за спасавање – LSA Правилник, MSC.320(89)
  5. Измене и допуне Препорука за пробу уређаја за спасавање, MSC.321(89)
  6. Међународна размена LRIT података, MSC.322(89)
  7. Измене и допуне Препорука за пробу уређаја за спасавање, MSC.323(89)
  8. Спровођење смерницама најбоље праксе управљања, MSC.324(89)