ЛИСТА КАНДИДАТА КОЈИ СУ ИСПУНИЛИ МЕРИЛА ЗА ИЗБОР

objavljeno u: Конкурси и огласи | 0

У вези са јавним конкурсом за попуњавање извршилачког радног места у Управи за утврђивање способности бродова за пловидбу Управа за утврђивање способности бродова за пловидбу оглашава:   ЛИСТА КАНДИДАТА КОЈИ СУ ИСПУНИЛИ МЕРИЛА ЗА ИЗБОР   Радно место: радно место за послове надзора за електромашинске уређаје у Одељењу за технички … Опширније

ЈАВНИ КОНКУРС

objavljeno u: Конкурси и огласи | 0

Дел. бр. 14-0-1276/2019-02 31.07.2019.   На основу члана 54. Закона о државним службеницима (“Службени гласник Републике Србије“, број 79/2005, 81/2005-исправка, 83/2005-исправка, 64/2007, 67/2007-исправка, 116/2008, 104/2009, 99/2014, 94/2017 и 95/2018) и члана 9. став 1. Уредбе о интерном и јавном конкурса за попуњавање радних места у државним органима (“Службени гласник Републике … Опширније

ИЗМЕНА ПЛАНА ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2019.

objavljeno u: Јавне набавке | 0

На основу члана 51. став 4. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“ број 124/2012, 14/2015 и 68/2015), директор Управе за утврђивање способности бродова за пловидбу у својству Руководиоца код Наручиоца донео је Одлуку о усвајању измена Плана јавних набавки за 2019. годину.   Измена Плана јавних набавки за … Опширније

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

objavljeno u: Јавне набавке | 0

Дел. број: 14-0-1158/2019-12 31.07.2019.   На основу члана 116. став 1. и Прилога 3И Закона о јавним набавкама (“Службени гласник Републике Србије“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015), Наручилац – Управа за утврђивање способности бродова за пловидбу доноси   ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ   У поступку јавне набавке мале вредности број … Опширније

ОДЛУКA О ДОДЕЛИ УГОВОРА

objavljeno u: Јавне набавке | 0

Дел. број 14-0-9/19-54 Београд, 23.07.2019.   На основу члана 108. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник Републике Србије“ број 124/2012, 14/2015 и 68/2015) и на основу тачке 8. подтачка е) Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности број 02/2019 – Набавка једног службеног аутомобила средње класе и једног службеног … Опширније

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

objavljeno u: Јавне набавке | 0

Дел.бр. 14-0-1158/2019-04 10.07.2019.   На основу члана 63. став 5. и Прилога 3Ж Закона о јавним набавкама (“Службени гласник Републике Србије“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015), Наручилац објављује   ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА   За јавну набавку мале вредности број 02/2019 – Набавка једног службеног аутомобила средње … Опширније

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

objavljeno u: Јавне набавке | 0

Дел. бр. 14-0-1158/2019-01 05.07.2019.   На основу члана 55. став 1. тачка 2) и члана 60. став 1. тачка 2) Закона о јавним набавкама (“Службени гласник Републике Србије“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности број 02/2019 – Набавка једног службеног аутомобила средње … Опширније

СПИСАК КАНДИДАТА МЕЂУ КОЈИМА СЕ СПРОВОДИ ИЗБОРНИ ПОСТУПАК

objavljeno u: Конкурси и огласи | 0

Република Србија МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА, САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ Управа за утврђивање способности бродова за пловидбу   Дел. бр. 14-0-1012/2019-03 Београд, 01.07.2019.   На основу члана 23. став 1., став 3. и став 4. Уредбе о интерном и јавном конкурсу за попуњавање радних места у државним органима (“Службени гласник Републике Србије“, број … Опширније

ЈАВНИ КОНКУРС

objavljeno u: Конкурси и огласи | 0

Дел.бр. 14-0-1012/2019-01 10.06.2019.   На основу члана 54. Закона о државним службеницима (“Службени гласник Републике Србије“, број 79/2005, 81/2005-исправка, 83/2005-исправка, 64/2007, 67/2007-исправка, 116/2008, 104/2009, 99/2014, 94/2017 и 95/2018) и члана 9. став 1. Уредбе о интерном и јавном конкурса за попуњавање радних места у државним органима (“Службени гласник Републике Србије“, … Опширније

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

objavljeno u: Јавне набавке | 0

Дел. бр. 14-0-892/2019-13 17.06.2019.   На основу члана 116. став 1. и Прилога 3И Закона о јавним набавкама (“Службени гласник Републике Србије“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015), Наручилац – Управа за утврђивање способности бродова за пловидбу доноси   ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ   У поступку јавне набавке мале вредности број … Опширније