У овом делу се налазе сви релевантни закони, прописи, правилници и споразуми, као и кодекси, стандарди, подаци и буџет у вези са радом Управе за утврђивање бродова за пловидбу.