slika 1

ПРЕЗЕНТАЦИЈА ПРАВИЛНИКA О ТЕХНИЧКИМ ПРАВИЛИМА

posted in: Новости | 0

Управа за утврђивање способности бродова за пловидбу припремила је и објављује презентацију Правилника о техничким правилима за статутарну сертификацију бродова унутрашње пловидбе (Службени гласник Републике Србије број 30/15).     Презентација Правилника о техничким правилима

ПОЧЕО СА ПРИМЕНОМ ПРАВИЛНИК О БРОДСКИМ ИСПРАВАМА И КЊИГАМА

posted in: Новости | 0

Правилник о бродским исправама и књигама који је објављен у “Службеном гласнику РС”, број 60 од 08.07.2015., почео је да се примењује од 01.01.2016. године. Овим правилником прописује се врста, садржина, обрасци и начин вођења бродских исправа и књига, услови … Continued

ДОНЕТ ПРАВИЛНИК О ПОСТУПКУ УНУТРАШЊЕГ УЗБУЊИВАЊА У УПРАВИ ЗА УТВРЂИВАЊЕ СПОСОБНОСТИ БРОДОВА ЗА ПЛОВИДБУ

posted in: Новости | 0

Дана 03.12.2015. године, на основу члана 16. став 1 Закона о заштити узбуњивача (Службени гласник Републике Србије, број 128/2014), Директор Управе за утврђивање способности бродова за пловидбу донео је Правилник о поступку унутрашњег узбуњивања у Управи за утврђивање способности бродова … Continued

ДОНЕТА ЈЕ СТРАТЕГИЈА РАЗВОЈА ВОДНОГ САОБРАЋАЈА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ОД 2015. ДО 2025. ГОДИНЕ

posted in: Новости | 0

После више термина јавних расправа Стратегија је усвојена на седници Скупштине Републике Србије и објављена је у “Службеном Гласнику Републике Србије” почетком јануара 2015. године.     Текст Стратегије

КВАЛИТЕТОМ КА ЗАДОВОЉЕЊУ ЗАХТЕВА КОРИСНИКА

posted in: Новости | 0

У години када обележава 65 година постојања, Управа за утврђиваје способности бродова за пловидбу – орган у саставу Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфрастуктре, успешно је имплементирала захтеве стандарда SRPS ISO 9001:2008. Сертификат је, 30. октобра 2014. године у просторијама Управе … Continued

ПРЕЗЕНТАЦИЈА ИНТЕГРИСАНОГ СИСТЕМА МЕНАЏМЕНТА У УПРАВИ IMS (SRPS ISO 9001 и SRPS ISO/IEC 17020)

posted in: Новости | 0

Дана 12. јуна 2014. године са почетком у 12,00 часова је обављена презентација пројектованог Интегрисаног система менаџмента у Управи за утврђивање способности бродова за пловидбу. Наведеном скупу између осталих су присуствовали директор Југословенског Речног Бродарства и председник Групе за бродарство … Continued

ПРАВИЛНИК О ВИСИНИ ТАКСЕ ЗА ПРУЖАЊЕ СТРУЧНЕ УСЛУГЕ ВРШЕЊА ТЕХНИЧКОГ НАДЗОРА НАД БРОДОВИМА УНУТРАШЊЕ ПЛОВИДБЕ

posted in: Новости | 0

На основу члана 91. став 4. Закона о пловидби и лукама на унутрашњим водама (“Службени гласник РС”, бр. 73/10 и 121/12), Министар саобраћаја, уз сагласност Министра финансија, донео је   ПРАВИЛНИК О ВИСИНИ ТАКСЕ ЗА ПРУЖАЊЕ СТРУЧНЕ УСЛУГЕ   ВРШЕЊА … Continued

92. ЗАСЕДАЊЕ КОМИТЕТА ЗА ПОМОРСКУ СИГУРНОСТ IMO

posted in: Новости | 0

У периду од 12. до 21. јуна 2013. године одржано је 92. Заседање Комитета за поморску сигурност Међународне поморске организације (IMO). Заседању Комитета за поморску сигурност је присуствовало преко песто делегата који су представљали државe чланицe, придружене чланице, агенције Уједињених … Continued

РЕДОВНО ЗАСЕДАЊЕ САВЕТА МЕЂУНАРОДНОГ УДРУЖЕЊА ИНСТИТУЦИЈА ТЕХНИЧКОГ НАДЗОРА И КЛАСИФИКАЦИЈА (ОТНК)

posted in: Новости | 0

Редовно заседање Савета међународног удружења институција техничког надзора и класификација (ОТНК) одржано је у Москви од 28. до 30. маја 2013. године. На заседању је присуствовало 7 сталних чланица ОТНК и 4 посматрача у ОТНК. На заседању Савета ОТНК размотрене … Continued

ПОЧЕТАК ОБНОВЕ СРПСКОГ БРОДАРСТВА И БРОДОГРАДЊЕ

posted in: Новости | 0

Министарство саобраћаја Републике Србије организовало је 19. марта 2013. године пред препуном салом Медиа центру у Београду панел дискусију под називом “Реке Србије – Како до ефикаснијег транспорта” и објавило планове за почетак обнове српског бродарства и бродоградње, као и … Continued

1 2 3