2011.
План јавних набавки за 2011. у PDF формату
Тарифа од 27.12.2011. у PDF формату

2012.
IИнформатор о раду Управе за 2012 у PDF формату
Признања за 2012 у PDF формату
Приходи и расходи за 2012. у PDF формату
Буџетска средства за 2012. у PDF формату
Ребаланс буџетских средстава за 2012. у PDF формату

2013.
Тарифа од 03.07.2013. у PDF формату
IИнформатор о раду Управе за 2013 у PDF формату
Буџетска средства за 2013. у PDF формату

2014.
Буџетска средства за 2014. у PDF формату

2015.
Информатор о раду Управе за 2015 у PDF формату
Буџетска средства за 2015. у PDF формату

2016.

Информатор о раду Управе за 2016. у PDF формату

Буџетска средства за 2016. у PDF формату

Извршење буџета за 30.06.2016. у PDF формату

Извршење буџета за 31.12.2016. у PDF формату

 


Архива правила

ПРАВИЛА ЗА ГРАДЊУ БРОДОВА УНУТРАШЊЕ ПЛОВИДБЕ, књига I, година издања 1994.

Део 1, Надзор над градњом
Део 2-1, Труп
Део 3, Опрема
Део 4, Стабилитет и надвође
Део 5, Противпожарна заштита
Део 6, Машински уређај
Део 7, Системи и цевоводи
Део 8, Машине

ПРАВИЛА ЗА ГРАДЊУ БРОДОВА УНУТРАШЊЕ ПЛОВИДБЕ, књига II, година издања 1994.

Део 9, Електрични уређаји
Део 10-1, Сигнална средства
Део 10-2, Навигациона опрема
Део 11, Заштита при раду
Део 12, Спречавање загађивања вода са бродова
Део 13, Радио уређаји
Део 14, Баждарење
Део 15, Аутоматизација