УСЛУГЕ

На основу Закона о пловидби и лукама на унутрашњим водама („Службени гласник РС“, број 73/2010 од 12.10.2010.), Закона о изменама и допунама Закона о пловидби и лукама на унутрашњим водама („Службени гласник РС“, број 121/2012 од 24.12.2012.), Закона о изменама и допунама Закона о пловидби и лукама на унутрашњим водама („Службени гласник РС“, број 18/2015 од 13.02.2015.), Закона о државној припадности и упису пловила („Службени гласник РС“, број 10/2013 од 31.01.2013.) и Закона о изменама и допунама Закона о државној припадности и упису пловила („Службени гласник РС“, број 18/2015 од 13.02.2015.), Управа за утврђивање способности бродова за пловидбу као орган управе у саставу Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре врши следеће делатности:

 1. Надзор над градњом брода
 2. Преглед за пробну вожњу брода
 3. Основни преглед брода / плутајућег објекта за привредне сврхе
 4. Надзор над преправком брода
 5. Редовни преглед брода / плутајућег објекта за привредне сврхе
 6. Ванредни преглед брода / плутајућег објекта за привредне сврхе
 7. Добровољни преглед брода
 8. Наменски преглед појединих делова пловила
 9. Баждарење пловила
 10. Основни преглед чамца за привредне сврхе
 11. Редовни преглед чамца за привредне сврхе
 12. Ванредни преглед чамца за привредне сврхе
 13. Надзор над градњом чамца за привредне сврхе
 14. Баждарење чамца за привредне сврхе
 15. Стручно – специјалистичке анализе
 16. Замена бродских исправа и књига
 17. Издавање техничке документације
 18. Мерење дебљине лимова пловила
 19. Надзор над градњом плутајућег објекта за привредне сврхе
 20. Типско одобрење производа (машинских уређаја, електричних уређаја, материјала за градњу брода, бродограђевинске опреме)
 21. Признање произвођача (машинских уређаја, електричних уређаја, материјала за градњу брода, бродограђевинске опреме)
 22. Признање испитне институције (машинских уређаја, електричних уређаја, материјала за градњу брода, бродограђевинске опреме)
 23. Издавање исправа за завариваче
 24. Квалификација технологије заваривања