ЈАВНИ КОНКУРС

objavljeno u: Конкурси и огласи | 0

На основу члана 54. Закона о државним службеницима („Службени гласник Републике Србије“, број 79/2005, 81/2005-исправка, 83/2005-исправка, 64/2007, 67/2007-исправка, 116/2008, 104/2009, 99/2014, 94/2017, 95/2018, 157/2020 и 142/2022) и члана 9. став 1. Уредбе о интерном и јавном конкурсу за попуњавање радних места у државним органима („Службени гласник Републике Србије“, број 2/2019 … Опширније

ИНТЕРНИ КОНКУРС

objavljeno u: Конкурси и огласи | 0

На основу члана 54. Закона о државним службеницима и члана 4. став 1. Уредбе о интерном и јавном конкурса за попуњавање радних места у државним органима оглашава   ИНТЕРНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ РАДНИХ МЕСТА У УПРАВИ ЗА УТВРЂИВАЊЕ СПОСОБНОСТИ БРОДОВА ЗА ПЛОВИДБУ   Датум објављивања – 15.01.2024. године   … Опширније

ЛИСТА КАНДИДАТА КОЈИ СУ ИСПУНИЛИ МЕРИЛА ЗА ИЗБОР

objavljeno u: Конкурси и огласи | 0

Радно место: Руководилац Групе за правне, кадровске и опште послове, у Одељењу за правне, кадровске, финансијско – рачуноводствене и опште послове, у Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре Републике Србије – Управа за утврђивање способности бродова за пловидбу Звање: Самостални саветник Ред. број                    Шифра кандидата                                                Укупан број бодова                               … Опширније

СПИСАК КАНДИДАТА МЕЂУ КОЈИМА СЕ СПРОВОДИ ИЗБОРНИ ПОСТУПАК, ПРЕМА ШИФРАМА ПОДНОСИОЦА ПРИЈАВЕ НА ЈАВНОМ КОНКУРСУ ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ РАДНОГ МЕСТА У УПРАВИ ЗА УТВРЂИВАЊЕ СПОСОБНОСТИ БРОДОВА ЗА ПЛОВИДБУ

Радно место Руководиоца Групе, у Групи за правне, кадровске и опште послове, у Одељењу за правне, кадровске, финансијско – рачуноводствене и опште послове узвању самосталног саветника у Министарству грађевинарства, саобраћаја иинфраструктуре Републике Србије – Управа за утврђивање способности бродова запловидбу – 1 извршилац.   СПИСАК КАНДИДАТА Редни број Шифра кандидата … Опширније

Материјал за проверу посебних функционалних компетенција

Материјал за проверу посебних функционалних компетенција за Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Управи за утврђивање способности бродова за пловидбу                                                         … Опширније

ЈАВНИ КОНКУРС

На основу члана 54. Закона о државним службеницима („Службени гласник Републике Србије“, број 79/2005, 81/2005-исправка, 83/2005-исправка, 64/2007, 67/2007-исправка, 116/2008, 104/2009, 99/2014, 94/2017, 95/2018 и 157/2020) и члана 9. став 1. Уредбе о интерном и јавном конкурса за попуњавање радних места у државним органима („Службени гласник Републике Србије“, број 02/2019 и … Опширније

РЕШЕЊЕ ДА ЈАВНИ КОНКУРС НИЈЕ УСПЕО

objavljeno u: Конкурси и огласи | 0

На основу члана 60. став 2. Закона о државним службеницима (“Службени гласник Републике Србије“, број 79/2005, 81/2005-исправка, 83/2005-исправка, 64/2007, 67/2007-исправка, 116/2008, 104/2009, 99/2014, 94/2017, 95/2018 и 157/2020), директор Управе за утврђивање способности бродова за пловидбу, доноси   РЕШЕЊЕ да јавни конкурс није успео   Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног … Опширније

РЕШЕЊЕ О ПРИЈЕМУ У РАДНИ ОДНОС

objavljeno u: Конкурси и огласи | 0

На основу члана 30. став 2. Закона о државној управи („Службени гласник Републике Србије“, број 79/2005, 101/2007, 95/2010, 99/2014, 30/2018-други закони и 47/2018), члана 3. став 2. и члана 57. став 2 и став 4. Закона о државним службеницима („Службени гласник Републике Србије“, број 79/2005, 81/2005-исправка, 83/2005- исправка, 64/2007, 67/2007-исправка, … Опширније