РЕШЕЊЕ ДА ЈАВНИ КОНКУРС НИЈЕ УСПЕО

objavljeno u: Конкурси и огласи | 0

На основу члана 60. став 2. Закона о државним службеницима (“Службени гласник Републике Србије“, број 79/2005, 81/2005-исправка, 83/2005-исправка, 64/2007, 67/2007-исправка, 116/2008, 104/2009, 99/2014, 94/2017, 95/2018 и 157/2020), директор Управе за утврђивање способности бродова за пловидбу, доноси   РЕШЕЊЕ да јавни конкурс није успео   Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног … Опширније

РЕШЕЊЕ О ПРИЈЕМУ У РАДНИ ОДНОС

objavljeno u: Конкурси и огласи | 0

На основу члана 30. став 2. Закона о државној управи („Службени гласник Републике Србије“, број 79/2005, 101/2007, 95/2010, 99/2014, 30/2018-други закони и 47/2018), члана 3. став 2. и члана 57. став 2 и став 4. Закона о државним службеницима („Службени гласник Републике Србије“, број 79/2005, 81/2005-исправка, 83/2005- исправка, 64/2007, 67/2007-исправка, … Опширније

ЈАВНИ КОНКУРС

objavljeno u: Конкурси и огласи | 0

На основу члана 54. Закона о државним службеницима (“Службени гласник Републике Србије“, број 79/2005, 81/2005-исправка, 83/2005-исправка, 64/2007, 67/2007-исправка, 116/2008, 104/2009, 99/2014, 94/2017, 95/2018 и 157/2020) и члана 9. став 1. Уредбе о интерном и јавном конкурса за попуњавање радних места у државним органима (“Службени гласник Републике Србије“, број 02/2019 и … Опширније

ЛИСТА КАНДИДАТА КОЈИ СУ ИСПУНИЛИ МЕРИЛА ЗА ИЗБОР

objavljeno u: Конкурси и огласи | 0

Радно место: радно место за подршку финансијским пословима у Одељењу за правне, кадровске, финансијско-рачуноводствене и опште послове – Група за финансијско-оперативне, рачуноводствене и послове планирања.   Звање: Самостални саветник.   ШИФРА КАНДИДАТА   4АЈ1901221ИН04  Укупан број бодова: 42     Кандидат који је изабран у изборном поступку: Име и презиме: БУДУРИЋ ИЛИЈА … Опширније

СПИСАК КАНДИДАТА МЕЂУ КОЈИМА СЕ СПРОВОДИ ИЗБОРНИ ПОСТУПАК

objavljeno u: Конкурси и огласи | 0

На основу члана 23. став 1., став 3. и став 4. Уредбе о интерном и јавном конкурсу за попуњавање радних места у државним органима (“Службени гласник Републике Србије“, број 02/2019 и 67/2021), донет је списак кандидата међу којима се спроводи изборни поступак, према шифрама подносиоца пријаве на Јавном конкурсу за … Опширније

ЈАВНИ КОНКУРС

objavljeno u: Конкурси и огласи | 0

На основу члана 54. Закона о државним службеницима (“Службени гласник Републике Србије“, број 79/2005, 81/2005-исправка, 83/2005-исправка, 64/2007, 67/2007-исправка, 116/2008, 104/2009, 99/2014, 94/2017, 95/2018 и 157/2020) и члана 9. став 1. Уредбе о интерном и јавном конкурса за попуњавање радних места у државним органима (“Службени гласник Републике Србије“, број 02/2019 и … Опширније

ЈАВНИ КОНКУРС

objavljeno u: Конкурси и огласи | 0

На основу члана 60. став 2. Закона о државним службеницима (“Службени гласник Републике Србије“, број 79/2005, 81/2005-исправка, 83/2005-исправка, 64/2007, 67/2007-исправка, 116/2008, 104/2009, 99/2014, 94/2017, 95/2018 и 157/2020), директор Управе за утврђивање способности бродова за пловидбу, доноси   РЕШЕЊЕ да јавни конкурс није успео   Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног … Опширније

СЛУЖБЕНА ЛИЦА ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ У УПРАВНИМ СТВАРИМА И ПРЕДУЗИМАЊЕ РАДЊИ У ПОСТУПКУ

objavljeno u: Конкурси и огласи | 0

На основу члана 39. став 4. Закона о општем управном поступку (“Службени гласник Републике Србије“, број 18/2016 и 95/2018-аутентично тумачење), Управа за утврђивање способности бродова за пловидбу, објављује која су службена лица овлашћена за одлучивање у управним стварима, а која за предузимање радњи у поступку пре доношења решења.   Обавештење … Опширније

СПИСАК КАНДИДАТА МЕЂУ КОЈИМА СЕ СПРОВОДИ ИЗБОРНИ ПОСТУПАК

objavljeno u: Конкурси и огласи | 0

  Република Србија МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА, САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ Управа за утврђивање способности бродова за пловидбу   Дел.бр.: 14-0-1654/2021-08 Београд, 29.11.2021. године   На основу члана 23. став 1., став 3. и став 4. Уредбе о интерном и јавном конкурсу за попуњавање радних места у државним органима (“Службени гласник Републике Србије“, … Опширније

Закон о буџетском систему и Закон о платама државних службеника и намештеника

objavljeno u: Конкурси и огласи | 0

Управа за утврђивање способности бродова за пловидбу на својој web презентацији поставља: Закон о буџетском систему (“Службени гласник РС”, бр. 54 од 17. јула 2009, 73 од 12. октобра 2010, 101 од 29. децембра 2010, 101 од 30. децембра 2011, 93 од 28. септембра 2012, 62 од 16. јула 2013, … Опширније