JAVNI KONKURS

objavljeno u: Konkursi i oglasi | 0

Na osnovu člana 54. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik Republike Srbije“, broj 79/2005, 81/2005-ispravka, 83/2005-ispravka, 64/2007, 67/2007-ispravka, 116/2008, 104/2009, 99/2014, 94/2017, 95/2018, 157/2020 i 142/2022) i člana 9. stav 1. Uredbe o internom i javnom konkursu za popunjavanje radnih mesta u državnim organima („Službeni glasnik Republike Srbije“, broj 2/2019 … Opširnije

Sastanak u Privrednoj komori Srbije

objavljeno u: Novosti | 0

U sredu, 03.04.2024. po inicijativi Udruženja za saobraćaj Privredne komore Srbije, Grupacije za rečno brodarstvo održan je sastanak u Privrednoj komori Srbije. Sastanku su prisustvovali: pomoćnik ministra za vodni saobraćaj Predrag Petrović sa svojim saradnicima, direktor Uprave za utvrđivanje sposobnosti brodova za plovidbu Slobodan Milošević sa svojim saradnicima i predstavnici … Opširnije

INTERNI KONKURS

objavljeno u: Konkursi i oglasi | 0

Na osnovu člana 54. Zakona o državnim službenicima i člana 4. stav 1. Uredbe o internom i javnom konkursa za popunjavanje radnih mesta u državnim organima oglašava INTERNI KONKURS ZA POPUNJAVANJE IZVRŠILAČKIH RADNIH MESTA U UPRAVI ZA UTVRĐIVANJE SPOSOBNOSTI BRODOVA ZA PLOVIDBU Datum objavljivanja – 15.01.2024. godine Rok za podnošenje … Opširnije

LISTA KANDIDATA KOJI SU ISPUNILI MERILA ZA IZBOR

objavljeno u: Konkursi i oglasi | 0

Radno mesto: Rukovodilac Grupe za pravne, kadrovske i opšte poslove, u Odeljenju za pravne, kadrovske, finansijsko – računovodstvene i opšte poslove, u Ministarstvu građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Republike Srbije – Uprava za utvrđivanje sposobnosti brodova za plovidbu Zvanje: Samostalni savetnik Red. broj Šifra kandidata Ukupan broj bodova 1. 4AJ2311221RN07 55,2 … Opširnije

PLAN JAVNIH NABAVKI ZA 2023.

objavljeno u: Javne nabavke, Uncategorized | 0

Na osnovu člana 88. Zakona o javnim nabavkama (“Službeni glasnik Republike Srbije“, broj 91/2019), direktor Uprave za utvrđivanje sposobnosti brodova za plovidbu u svojstvu Rukovodioca kod Naručioca doneo je Odluku o usvajanju Plana javnih nabavki za 2023. godinu.   Odluka i Plan javnih nabavki za 2023.

SPISAK KANDIDATA MEĐU KOJIMA SE SPROVODI IZBORNI POSTUPAK, PREMA ŠIFRAMA PODNOSIOCA PRIJAVE NA JAVNOM KONKURSU ZAPOPUNjAVANjE IZVRŠILAČKOG RADNOG MESTA U UPRAVI ZA UTVRĐIVANjE SPOSOBNOSTI BRODOVA ZA PLOVIDBU

objavljeno u: Konkursi i oglasi, Uncategorized | 0

Radno mesto Rukovodioca Grupe, u Grupi za pravne, kadrovske i opšte poslove, u Odeljenju za pravne, kadrovske, finansijsko – računovodstvene i opšte poslove uzvanju samostalnog savetnika u Ministarstvu građevinarstva, saobraćaja iinfrastrukture Republike Srbije – Uprava za utvrđivanje sposobnosti brodova zaplovidbu – 1 izvršilac.   SPISAK KANDIDATA Redni broj Šifra kandidata … Opširnije