slika 1

Vanredna kontrola bezbednosti svih plovila u vlasništvu kompanije „Netgroup sistem“ d.o.o.

objavljeno u: Novosti | 0

     Zbog podizanja nivoa bezbednosti Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture iniciralo je vanrednu kontrolu bezbednosti svih plovila u vlasništvu kompanije „Netgroup sistem“ d.o.o., čija su dva broda pretrpela teške havarije tokom januara 2021. godine. Iako je utvđeno da Uprava za utvrđivanje sposobnosti brodova za plovidbu nije odgovorna za pomenute događaje, … Opširnije

OBAVEŠTENJE KORISNICIMA USLUGA UPRAVE ZA UTVRĐIVANJE SPOSOBNOSTI BRODOVA ZA PLOVIDBU O USKLAĐIVANJU VISINA TAKSI ZA TEHNIČКI NADZOR IZ DELOKRUGA RADA UPRAVE

objavljeno u: Novosti | 0

       Obaveštavamo korisnike usluga Uprave za utvrđivanje sposobnosti brodova za plovidbu, da je u skladu sa izmenama i dopunama Zakona o republičkim adminstrativnim taksama (Sl. Glasnik RS 98/2020 od 10.07.2020.) u delu tarifa – Tarifa republičkih administrativnih taksi izvršeno usklađivanje visina taksi za tehnički nadzor iz zakonskog delokruga … Opširnije

PОSЕTА PОMОĆNIКА MINISTАRКЕ GRАĐЕVINАRSTVА SАОBRАĆАJА I INFRАSTRUКTURЕ UPRАVI ZА UTVRĐIVАNJЕ SPOSОBNОSTI BRОDОVА ZА PLОVIDBU

objavljeno u: Novosti | 0

Dana 05.05.2020. gоdine Upravu za utvrđivanje spоsоbnоsti brоdоva za plоvidbu pоsetiо je dr Veljkо Коvačević, pоmоćnik ministarke građevinarstva, saоbraćaja i infrstrukture za vоdni saоbrćaj i bezbednоst plоvidbe gde se sastaо sa direktоrоm Uprave Slоbоdanоm Milоševićem i оstalim zapоslenima u Upravi. Na sastanku su razmоtrene aktivnоsti kоje su preduzete u vreme … Opširnije

OBAVEŠTENJE KORISNICIMA USLUGA UPRAVE ZA UTVRĐIVANJE SPOSOBNOSTI BRODOVA ZA PLOVIDBU O RADU UPRAVE TOKOM PRVOMAJSKIH PRAZNIKA

objavljeno u: Novosti | 0

Obaveštavamo korisnike usluga Uprave za utvrđivanje sposobnosti brodova za plovidbu, uzimajući u obzir vandredno stanje proglašenog zbog ublažavanja posledica epidemija virusa Kovid 19 i predstojećeg državnog praznika Dan rada, da Uprava neće raditi u periodu od 01.05 do 03. 05. 2020. godine. U ovom periodu u slučaju hitnih situacija korisnici … Opširnije

OBAVEŠTENJE KORISNICIMA USLUGA UPRAVE ZA UTVRĐIVANJE SPOSOBNOSTI BRODOVA ZA PLOVIDBU O RADU UPRAVE TOKOM USKRŠNJIH PRAZNIKA

objavljeno u: Novosti | 0

Obaveštavamo korisnike usluga Uprave za utvrđivanje sposobnsoti brodova za plovidbu, uzimajući u obzir vandredno stanje proglašeno zbog ublažavanja posledica epidemije virusa Kovid 19 i predstojećih uskršnjih praznika, da Uprava neće raditi u periodu od 17.04 do 20. 04. 2020. godine. U ovom periodu u slučaju hitnih situacija korisnici usluga će … Opširnije

OBAVEŠTENJE O RADU UPRAVE ZA UTVRĐIVANJE SPOSOBNOSTI BRODOVA ZA PLOVIDBU U VREME TRAJANJA VANDREDNOG STANJA

objavljeno u: Novosti | 0

Uprava za utvrđivanje sposobnosti brodova za plovidbu u uslovima vandrednog stanja izazvanog epidemijom virusa Kovid 19, obavlja svoje redovne aktivnosti u smislu tehničkog nadzora nad plovilima unutrašnje plovidbe, čamcima i plutajućim objektima za privredne svrhe u skladu sa zadacima iz svog zakonskog delokruga rada. U skladu sa navedenim od proglašenja … Opširnije

O B A V E Š T E NJ E

objavljeno u: Novosti | 0

Poštovani korisnici usluga Uprave za utvrđivanje sposobnosti brodova za plovidbu ovim putem Vas obaveštavamo da će Uprava i pored vanrednog stanja nastaviti sa svojim radom u skladu sa odlukama Republike Srbije, a tiču se korona virusa. Usled gore navedenog obaveštavamo Vas da sve zahteve šaljete elektronskim putem ili poštom. Dežurni … Opširnije

U PERIODU OD 15-18. OKTOBRA ODRŽAN JE SASTANAK RADNE GRUPE ZA TEHNIČKA PITANјA DUNAVSKE KOMISIJE U BUDIMPEŠTI

objavljeno u: Novosti | 0

Na sastanku je razmatrano o sledećim pitanjima: Osnovna pravila plovidbe na Dunavu – adaptacija pravila Upitnik o jeziku komunikacije na reci – rok produžen još 6 meseci Analiza problema pri svakoj upotrebi RIS-a Profesionalni uslovi za posade i personal na brodovima unutrašnje plovidbe Primena ES-TRIN standarda 2019 (Direktiva EU 2016/1629) … Opširnije