slika 1

16. MEĐUNARODNA KONFERENCIJA – RADIONICA O STABILITETU BRODOVA

objavljeno u: Novosti | 0

  XVI Međunarodna konferencija – radionica o stabilitetu brodova održana je u periodu od 05. do 07. juna 2017. godine u Beogradu u organizaciji Katedre za brodogradnju Mašinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu pod pokroviteljstvom Međunarodnog stalnog komiteta (ISC) pri Međunarodnoj pomorskoj organizaciji (IMO). Na Konferenciji je učestvovalo više od 100 … Opširnije

ODRŽANO PLENARNO ZASEDANJE CCNR

objavljeno u: Novosti | 0

U periodu od 30. do 31. maja 2017. godine u Šafhauzenu, Švajcarska održano je plenarno (prolećno) zasedanje Centralne komisije za plovidbu Rajnom (CCNR). Na poziv sekretarijata Centralne komisije za plovidbu Rajnom kao predstavnik Republike Srbije zemlјe posmatrača pri Centralnoj komisiji učešće je uzeo Dušan Žugić. Plenarnim zasedanjem je predsedavala Švajcarska … Opširnije

ODRŽANO PLENARNO ZASEDANJE OTNK

objavljeno u: Novosti | 0

  U periodu od 23. do 25. maja 2017. godine u Nižni Novgorodu je održano plenarno zasedanje Saveta Međunarodne organizacije institucija za tehnički nadzor i klasifikaciju brodova – OTNK. Na poziv Ruskog rečnog registra, domaćina plenarnog zasedanja OTNK, u ime Uprave za utvrđivanje sposbnosti brodova za plovidbu, koja ima status … Opširnije

INFORMACIJA O TIPSKI ODOBRENIM MOTORIMA

objavljeno u: Novosti | 0

Uprava za utvrđivanje sposobnosti brodova za plovidbu upućuje sve zainteresovane o tipski odobrenim motorima koji se mogu ugrađivati na plovila, a prema Direktivi 97/68 EK i Tehničkim pravilima za statutarnu sertifikaciju brodova unutrašnje plovidbe, deo 8a (Službeni glasnik RS 30/15)) a tiču se nivoa dozvoljene emisije izduvnih gasova. Link za … Opširnije

PREZENTACIJA PRAVILNIKA O TEHNIČKIM PRAVILIMA

objavljeno u: Novosti | 0

Uprava za utvrđivanje sposobnosti brodova za plovidbu pripremila je i objavljuje prezentaciju Pravilnika o tehničkim pravilima za statutarnu sertifikaciju brodova unutrašnje plovidbe (Službeni glasnik Republike Srbije broj 30/15). Prezentacija  Pravilnik o tehničkim pravilima

POČEO SA PRIMENOM PRAVILNIK O BRODSKIM ISPRAVAMA I KNJIGAMA

objavljeno u: Novosti | 0

Pravilnik o brodskim ispravama i knjigama koji je objavljen u “Službenom glasniku RS”, broj 60 od 08.07.2015., počeo je da se primenjuje od 01.01.2016. godine.   Ovim pravilnikom propisuje se vrsta, sadržina, obrasci i način vođenja brodskih isprava i knjiga, uslovi za izdavanje i prestanak važenja brodskih isprava i knjiga, … Opširnije

DONET PRAVILNIK O POSTUPKU UNUTRAŠNJEG UZBUNJIVANJA U UPRAVI ZA UTVRĐIVANJE SPOSOBNOSTI BRODOVA ZA PLOVIDBU

objavljeno u: Novosti | 0

Dana 03.12.2015. godine, na osnovu člana 16. stav 1 Zakona o zaštiti uzbunjivača (Službeni glasnik Republike Srbije, broj 128/2014), Direktor Uprave za utvrđivanje sposobnosti brodova za plovidbu doneo je Pravilnik o postupku unutrašnjeg uzbunjivanja u Upravi za utvrđivanje sposobnosti brodova za plovidbu.   Tekst Pravilnika

KVALITETOM KA ZADOVOLJENJU ZAHTEVA KORISNIKA

objavljeno u: Novosti | 0

  U godini kada obeležava 65 godina postojanja, Uprava za utvrđivaje sposobnosti brodova za plovidbu – organ u sastavu Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastuktre, uspešno je implementirala zahteve standarda SRPS ISO 9001:2008. Sertifikat je, 30. oktobra 2014. godine u prostorijama Uprave na Novom Beogradu, u ime Uprave primio direktor Slobodan … Opširnije

PREZENTACIJA INTEGRISANOG SISTEMA MENADŽMENTA U UPRAVI IMS (SRPS ISO 9001 i SRPS ISO/IEC 17020)

objavljeno u: Novosti | 0

Dana 12. juna 2014. godine sa početkom u 12,00 časova je obavljena prezentacija projektovanog Integrisanog sistema menadžmenta u Upravi za utvrđivanje sposobnosti brodova za plovidbu. Navedenom skupu između ostalih su prisustvovali direktor Jugoslovenskog Rečnog Brodarstva i predsednik Grupe za brodarstvo Privredne komore Srbije Biljana Čvertkov sa saradnicima, direktor Uprave za … Opširnije