slika 1

USVOJEN ZAKON O REPUBLIČKIM ADMINISTRATIVNIM TAKSAMA

objavljeno u: Novosti | 0

Skupština Republike Srbije usvojila je Zakon o republičkim administrativnim taksama koji je objavlјen u “Službenom glasniku RS” br. 113 od 17.12.2017. i koji je stupio na snagu 25.12.2017. godine.   Zakon o republičkim administrativnim taksama  

IMPLEMENTACIJA STANDARDA SRPS ISO 9001:2015

objavljeno u: Novosti | 0

Posle uspešne višegodišnje primene sertifikovanog sistema kvaliteta usaglašenim sa standardom SRPS ISO 9001:2008, Uprava za utvrđivanje sposobnosti brodova za plovidbu implementirala je sistem menadžmenta kvalitetom koji je usaglašen sa zahtevima standarda SRPS ISO 9001:2015. Sertifikat je dobijen od renomiranog sertifikacionog tela StandCert koji je akreditovan od Akreditacionog tela Srbije. Sertifikat … Opširnije

16. MEĐUNARODNA KONFERENCIJA – RADIONICA O STABILITETU BRODOVA

objavljeno u: Novosti | 0

  XVI Međunarodna konferencija – radionica o stabilitetu brodova održana je u periodu od 05. do 07. juna 2017. godine u Beogradu u organizaciji Katedre za brodogradnju Mašinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu pod pokroviteljstvom Međunarodnog stalnog komiteta (ISC) pri Međunarodnoj pomorskoj organizaciji (IMO). Na Konferenciji je učestvovalo više od 100 … Opširnije

ODRŽANO PLENARNO ZASEDANJE CCNR

objavljeno u: Novosti | 0

U periodu od 30. do 31. maja 2017. godine u Šafhauzenu, Švajcarska održano je plenarno (prolećno) zasedanje Centralne komisije za plovidbu Rajnom (CCNR). Na poziv sekretarijata Centralne komisije za plovidbu Rajnom kao predstavnik Republike Srbije zemlјe posmatrača pri Centralnoj komisiji učešće je uzeo Dušan Žugić. Plenarnim zasedanjem je predsedavala Švajcarska … Opširnije

ODRŽANO PLENARNO ZASEDANJE OTNK

objavljeno u: Novosti | 0

  U periodu od 23. do 25. maja 2017. godine u Nižni Novgorodu je održano plenarno zasedanje Saveta Međunarodne organizacije institucija za tehnički nadzor i klasifikaciju brodova – OTNK. Na poziv Ruskog rečnog registra, domaćina plenarnog zasedanja OTNK, u ime Uprave za utvrđivanje sposbnosti brodova za plovidbu, koja ima status … Opširnije

INFORMACIJA O TIPSKI ODOBRENIM MOTORIMA

objavljeno u: Novosti | 0

Uprava za utvrđivanje sposobnosti brodova za plovidbu upućuje sve zainteresovane o tipski odobrenim motorima koji se mogu ugrađivati na plovila, a prema Direktivi 97/68 EK i Tehničkim pravilima za statutarnu sertifikaciju brodova unutrašnje plovidbe, deo 8a (Službeni glasnik RS 30/15)) a tiču se nivoa dozvoljene emisije izduvnih gasova. Link za … Opširnije

PREZENTACIJA PRAVILNIKA O TEHNIČKIM PRAVILIMA

objavljeno u: Novosti | 0

Uprava za utvrđivanje sposobnosti brodova za plovidbu pripremila je i objavljuje prezentaciju Pravilnika o tehničkim pravilima za statutarnu sertifikaciju brodova unutrašnje plovidbe (Službeni glasnik Republike Srbije broj 30/15). Prezentacija  Pravilnik o tehničkim pravilima

POČEO SA PRIMENOM PRAVILNIK O BRODSKIM ISPRAVAMA I KNJIGAMA

objavljeno u: Novosti | 0

Pravilnik o brodskim ispravama i knjigama koji je objavljen u “Službenom glasniku RS”, broj 60 od 08.07.2015., počeo je da se primenjuje od 01.01.2016. godine.   Ovim pravilnikom propisuje se vrsta, sadržina, obrasci i način vođenja brodskih isprava i knjiga, uslovi za izdavanje i prestanak važenja brodskih isprava i knjiga, … Opširnije

DONET PRAVILNIK O POSTUPKU UNUTRAŠNJEG UZBUNJIVANJA U UPRAVI ZA UTVRĐIVANJE SPOSOBNOSTI BRODOVA ZA PLOVIDBU

objavljeno u: Novosti | 0

Dana 03.12.2015. godine, na osnovu člana 16. stav 1 Zakona o zaštiti uzbunjivača (Službeni glasnik Republike Srbije, broj 128/2014), Direktor Uprave za utvrđivanje sposobnosti brodova za plovidbu doneo je Pravilnik o postupku unutrašnjeg uzbunjivanja u Upravi za utvrđivanje sposobnosti brodova za plovidbu.   Tekst Pravilnika