JAVNI KONKURS

objavljeno u: Konkursi i oglasi | 0

Na osnovu člana 54. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik Republike Srbije“, broj 79/2005, 81/2005-ispravka, 83/2005-ispravka, 64/2007, 67/2007-ispravka, 116/2008, 104/2009, 99/2014, 94/2017, 95/2018, 157/2020 i 142/2022) i člana 9. stav 1. Uredbe o internom i javnom konkursu za popunjavanje radnih mesta u državnim organima („Službeni glasnik Republike Srbije“, broj 2/2019 … Opširnije

INTERNI KONKURS

objavljeno u: Konkursi i oglasi | 0

Na osnovu člana 54. Zakona o državnim službenicima i člana 4. stav 1. Uredbe o internom i javnom konkursa za popunjavanje radnih mesta u državnim organima oglašava INTERNI KONKURS ZA POPUNJAVANJE IZVRŠILAČKIH RADNIH MESTA U UPRAVI ZA UTVRĐIVANJE SPOSOBNOSTI BRODOVA ZA PLOVIDBU Datum objavljivanja – 15.01.2024. godine Rok za podnošenje … Opširnije

LISTA KANDIDATA KOJI SU ISPUNILI MERILA ZA IZBOR

objavljeno u: Konkursi i oglasi | 0

Radno mesto: Rukovodilac Grupe za pravne, kadrovske i opšte poslove, u Odeljenju za pravne, kadrovske, finansijsko – računovodstvene i opšte poslove, u Ministarstvu građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Republike Srbije – Uprava za utvrđivanje sposobnosti brodova za plovidbu Zvanje: Samostalni savetnik Red. broj Šifra kandidata Ukupan broj bodova 1. 4AJ2311221RN07 55,2 … Opširnije

SPISAK KANDIDATA MEĐU KOJIMA SE SPROVODI IZBORNI POSTUPAK, PREMA ŠIFRAMA PODNOSIOCA PRIJAVE NA JAVNOM KONKURSU ZAPOPUNjAVANjE IZVRŠILAČKOG RADNOG MESTA U UPRAVI ZA UTVRĐIVANjE SPOSOBNOSTI BRODOVA ZA PLOVIDBU

objavljeno u: Konkursi i oglasi, Uncategorized | 0

Radno mesto Rukovodioca Grupe, u Grupi za pravne, kadrovske i opšte poslove, u Odeljenju za pravne, kadrovske, finansijsko – računovodstvene i opšte poslove uzvanju samostalnog savetnika u Ministarstvu građevinarstva, saobraćaja iinfrastrukture Republike Srbije – Uprava za utvrđivanje sposobnosti brodova zaplovidbu – 1 izvršilac.   SPISAK KANDIDATA Redni broj Šifra kandidata … Opširnije

JAVNI KONKURS

objavljeno u: Konkursi i oglasi, Uncategorized | 0

Na osnovu člana 54. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik Republike Srbije“, broj 79/2005, 81/2005-ispravka, 83/2005-ispravka, 64/2007, 67/2007-ispravka, 116/2008, 104/2009, 99/2014, 94/2017, 95/2018 i 157/2020) i člana 9. stav 1. Uredbe o internom i javnom konkursa za popunjavanje radnih mesta u državnim organima („Službeni glasnik Republike Srbije“, broj 02/2019 i … Opširnije

REŠENJE DA JAVNI KONKURS NIJE USPEO

objavljeno u: Konkursi i oglasi | 0

Na osnovu člana 60. stav 2. Zakona o državnim službenicima (“Službeni glasnik Republike Srbije“, broj 79/2005, 81/2005-ispravka, 83/2005-ispravka, 64/2007, 67/2007-ispravka, 116/2008, 104/2009, 99/2014, 94/2017, 95/2018 i 157/2020), direktor Uprave za utvrđivanje sposobnosti brodova za plovidbu, donosi   REŠENjE da javni konkurs nije uspeo   Javni konkurs za popunjavanje izvršilačkog radnog … Opširnije

REŠENJE O PRIJEMU U RADNI ODNOS

objavljeno u: Konkursi i oglasi | 0

Na osnovu člana 30. stav 2. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik Republike Srbije“, broj 79/2005, 101/2007, 95/2010, 99/2014, 30/2018-drugi zakoni i 47/2018), člana 3. stav 2. i člana 57. stav 2 i stav 4. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik Republike Srbije“, broj 79/2005, 81/2005-ispravka, 83/2005- ispravka, 64/2007, 67/2007-ispravka, … Opširnije