LISTA KANDIDATA KOJI SU ISPUNILI MERILA ZA IZBOR

objavljeno u: Konkursi i oglasi | 0

U vezi sa javnim konkursom za popunjavanje izvršilačkog radnog mesta u Upravi za utvrđivanje sposobnosti brodova za plovidbu Uprava za utvrđivanje sposobnosti brodova za plovidbu oglašava:   LISTA KANDIDATA KOJI SU ISPUNILI MERILA ZA IZBOR   Radno mesto: radno mesto za poslove nadzora za elektromašinske uređaje u Odeljenju za tehnički … Opširnije

JAVNI KONKURS

objavljeno u: Konkursi i oglasi | 0

Del. br. 14-0-1276/2019-02 31.07.2019.   Na osnovu člana 54. Zakona o državnim službenicima (”Službeni glasnik Republike Srbije”, broj 79/2005, 81/2005-ispravka, 83/2005-ispravka, 64/2007, 67/2007-ispravka, 116/2008, 104/2009, 99/2014, 94/2017 i 95/2018) i člana 9. stav 1. Uredbe o internom i javnom konkursa za popunjavanje radnih mesta u državnim organima (”Službeni glasnik Republike … Opširnije

SPISAK KANDIDATA MEĐU KOJIMA SE SPROVODI IZBORNI POSTUPAK

objavljeno u: Konkursi i oglasi | 0

Republika Srbija MINISTARSTVO GRAĐEVINARSTVA, SAOBRAĆAJA I INFRASTRUKTURE Uprava za utvrđivanje sposobnosti brodova za plovidbu   Del. br. 14-0-1012/2019-03 Beograd, 01.07.2019.   Na osnovu člana 23. stav 1., stav 3. i stav 4. Uredbe o internom i javnom konkursu za popunjavanje radnih mesta u državnim organima (”Službeni glasnik Republike Srbije”, broj … Opširnije

JAVNI KONKURS

objavljeno u: Konkursi i oglasi | 0

Del.br. 14-0-1012/2019-01 10.06.2019.   Na osnovu člana 54. Zakona o državnim službenicima (”Službeni glasnik Republike Srbije”, broj 79/2005, 81/2005-ispravka, 83/2005-ispravka, 64/2007, 67/2007-ispravka, 116/2008, 104/2009, 99/2014, 94/2017 i 95/2018) i člana 9. stav 1. Uredbe o internom i javnom konkursa za popunjavanje radnih mesta u državnim organima (”Službeni glasnik Republike Srbije”, … Opširnije

JAVNI KONKURS

objavljeno u: Konkursi i oglasi | 0

Na osnovu člana 54. i člana 55. Zakona o državnim službenicima (”Službeni glasnik Republike Srbije”, broj 79/2005, 81/2005-ispravka, 83/2005-ispravka, 64/2007, 67/2007-ispravka, 116/2008, 104/2009, 99/2014 i 94/2017), člana 17. stav 1. Uredbe o sprovođenju internog i javnog konkursa za popunjavanje radnih mesta u državnim organima (”Službeni glasnik Republike Srbije”, broj 41/2007-prečišćen … Opširnije

REŠENJE o obustavi Javnog konkursa

objavljeno u: Konkursi i oglasi | 0

Del. br. 16-0-1170/2015-07 Na osnovu člana 30. stav 2. Zakona o državnoj upravi (”Službeni glasnik Republike Srbije”, broj 79/2005, 101/2007, 95/2010 i 99/2014), direktor Uprave za utvrđivanje sposobnosti brodova za plovidbu, donosi REŠENJE o obustavi Javnog konkursa Obustavlja se Javni konkurs za popunjavanje izvršilačkog radnog mesta za poslove nadzora za trup … Opširnije

Javni konkurs za popunjavanje izvršilačkog radnog mesta

objavljeno u: Konkursi i oglasi | 0

Del. br. 16-0-1023/2015-02   MINISTARSTVO GRAĐEVINARSTVA, SAOBRAĆAJA I INFRASTRUKTURE UPRAVA ZA UTVRĐIVANJE SPOSOBNOSTI BRODOVA ZA PLOVIDBU ul. Narodnih heroja broj 30/II, 11070 Novi Beograd     Na osnovu člana 54. i člana 55. Zakona o državnim službenicima (”Službeni glasnik Republike Srbije”, broj 79/2005, 81/2005-ispravka, 83/2005-ispravka, 64/2007, 67/2007-ispravka, 116/2008, 104/2009 i … Opširnije

Javni konkurs za popunjavanje izvršilačkog radnog mesta

objavljeno u: Konkursi i oglasi | 0

Del.br. 16-0-1023/2015-01 Beograd, 04.08.2015. MINISTARSTVO GRAĐEVINARSTVA, SAOBRAĆAJA I INFRASTRUKTURE UPRAVA ZA UTVRĐIVANJE SPOSOBNOSTI BRODOVA ZA PLOVIDBU ul. Narodnih heroja broj 30/II, 11070 Novi Beograd Datum objavljivanja: 06.08.2015. Rok za podnošenje prijava: 14.08.2015. Na osnovu člana 54. Zakona o državnim službenicima (”Službeni glasnik Republike Srbije”, broj 79/2005, 81/2005-ispravka, 83/2005-ispravka, 64/2007, 67/2007-ispravka, … Opširnije

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU

objavljeno u: Konkursi i oglasi | 0

Na osnovu člana 116. Zakona o javnim nabavkama (”Službeni glasnik Republike Srbije”, broj 124/2012), Naručilac – Uprava za utvrđivanje sposobnosti brodova za plovidbu donosi   OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU   1) Naziv, adresa i internet stranica Naručioca: – UPRAVA ZA UTVRĐIVANJE SPOSOBNOSTI BRODOVA ZA PLOVIDBU, ul. Narodnih heroja br. 30/II, … Opširnije

POZIV ZA PODNOŠENjE PONUDA

objavljeno u: Konkursi i oglasi | 0

Naziv Naručioca: MINISTARSTVO SAOBRAĆAJA – UPRAVA ZA UTVRĐIVANjE SPOSOBNOSTI BRODOVA ZA PLOVIDBU   Adresa Naručioca: ul. Narodnih heroja br.30/II, 11070 Novi Beograd   Internet adresa Naručioca: www.uprava-brodova.gov.rs   Vrsta Naručioca: Organ državne uprave u sastavu Ministarstva saobraćaja Republike Srbije   Vrsta postupka javne nabavke: Javna nabavka male vrednosti   Vrsta … Opširnije