USLUGE

Na osnovu Zakona o plovidbi i lukama na unutrašnjim vodama („Službeni glasnik RS“, broj 52/2020), Zakona o državnoj pripadnosti i upisu plovila („Službeni glasnik RS“, broj 69/2018), Uprava za utvrđivanje sposobnosti brodova za plovidbu kao organ uprave u sastavu Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture vrši sledeće delatnosti:

 1. Nadzor nad gradnjom broda
 2. Pregled za probnu vožnju broda
 3. Osnovni pregled broda / plutajućeg objekta za privredne svrhe
 4. Nadzor nad prepravkom broda
 5. Redovni pregled broda / plutajućeg objekta za privredne svrhe
 6. Vanredni pregled broda / plutajućeg objekta za privredne svrhe
 7. Dobrovoljni pregled broda
 8. Namenski pregled pojedinih delova plovila
 9. Baždarenje plovila
 10. Osnovni pregled čamca za privredne svrhe
 11. Redovni pregled čamca za privredne svrhe
 12. Vanredni pregled čamca za privredne svrhe
 13. Nadzor nad gradnjom čamca za privredne svrhe
 14. Baždarenje čamca za privredne svrhe
 15. Stručno – specijalističke analize
 16. Zamena brodskih isprava i knjiga
 17. Izdavanje tehničke dokumentacije
 18. Merenje debljine limova plovila
 19. Nadzor nad gradnjom plutajućeg objekta za privredne svrhe
 20. Tipsko odobrenje proizvoda (mašinskih uređaja, električnih uređaja, materijala za gradnju broda, brodograđevinske opreme)
 21. Odobrenje proizvođača (mašinskih uređaja, električnih uređaja, materijala za gradnju broda, brodograđevinske opreme)
 22. Odobrenje ispitne institucije (mašinskih uređaja, električnih uređaja, materijala za gradnju broda, brodograđevinske opreme)
 23. Izdavanje isprava za zavarivače
 24. Kvalifikacija tehnologije zavarivanja