PLAN JAVNIH NABAVKI ZA 2023.

objavljeno u: Javne nabavke, Uncategorized | 0

Na osnovu člana 88. Zakona o javnim nabavkama (“Službeni glasnik Republike Srbije“, broj 91/2019), direktor Uprave za utvrđivanje sposobnosti brodova za plovidbu u svojstvu Rukovodioca kod Naručioca doneo je Odluku o usvajanju Plana javnih nabavki za 2023. godinu.   Odluka i Plan javnih nabavki za 2023.

PLAN JAVNIH NABAVKI ZA 2022.

objavljeno u: Javne nabavke | 0

Na osnovu člana 88. Zakona o javnim nabavkama (“Službeni glasnik Republike Srbije“, broj 91/2019), direktor Uprave za utvrđivanje sposobnosti brodova za plovidbu u svojstvu Rukovodioca kod Naručioca doneo je Odluku o usvajanju Plana javnih nabavki za 2022. godinu.   Odluka i Plan javnih nabavki za 2022.  

IZMENA PLANA JAVNIH NABAVKI ZA 2021. GODINU

objavljeno u: Javne nabavke | 0

Na osnovu člana 88. Zakona o javnim nabavkama (”Službeni glasnik Republike Srbije”, broj 91/2019), direktor Uprave za utvrđivanje sposobnosti brodova za plovidbu u svojstvu Rukovodioca kod Naručioca doneo je ODLUKU O USVAJANjU IZMENE PLANA JAVNIH NABAVKI ZA 2021. godinu.   Odluka  

INTERNI AKT O SPROVOĐENJU JAVNIH NABAVKI

objavljeno u: Javne nabavke | 0

Na osnovu člana 49. stav 2. Zakona o javnim nabavkama (”Službeni glasnik Republike Srbije”, broj 91/2019), direktor Uprave za utvrđivanje sposobnosti brodova za plovidbu, doneo je Interni akt o bližem uređivanju postupka javne nabavke nabavki na koje se ne primenjuje zakon o javnim nabavkama i nabavki društvenih i drugih posebnih … Opširnije

PLAN JAVNIH NABAVKI ZA 2021.

objavljeno u: Javne nabavke | 0

Na osnovu člana 88. Zakona o javnim nabavkama (”Službeni glasnik Republike Srbije”, broj 91/2019), direktor Uprave za utvrđivanje sposobnosti brodova za plovidbu u svojstvu Rukovodioca kod Naručioca doneo je Odluku o usvajanju plana javnih nabavki za 2021. godinu.   Odluka o usvajanju plana javnih nabavki za 2021. Plan javnih nabavki … Opširnije

IZMENA PLANA JAVNIH NABAVKI ZA 2020.

objavljeno u: Javne nabavke | 0

Na osnovu člana 8. Zakona o javnim nabavkama (“Službeni glasnik Republike Srbije”, broj 91/2019), direktor Uprave za utvrđivanje sposobnosti brodova za plovidbu u svojstvu Rukovodioca kod Naručioca doneo je Odluku o usvajanju izmene Plana javnih nabavki za 2020. godinu.   Izmena Plana javnih nabavki za 2020. Odluka o usvajanju izmene … Opširnije

ODLUKA O USKLAĐIVANJU PLANA JAVNIH NABAVKI ZA 2020.

objavljeno u: Javne nabavke | 0

Delovodni broj  14-0-9/2020-40 03.07.2020.   Na osnovu člana 239. stav 2. Zakona o javnim nabavkama (”Službeni glasnik Republike Srbije”, broj 91/2019), direktor Uprave za utvrđivanje sposobnosti brodova za plovidbu u svojstvu Rukovodioca kod Naručioca donosi   ODLUKU O USKLAĐIVANjU PLANA JAVNIH NABAVKI ZA 2020. GODINU SA NOVIM ZAKONOM O JAVNIM … Opširnije

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU

objavljeno u: Javne nabavke | 0

Del. broj: 14-0-644/2020-10 09.06.2020.   Na osnovu člana 116. stav 1. i Priloga 3I Zakona o javnim nabavkama (“Službeni glasnik Republike Srbije“, broj 124/2012, 14/2015 i 68/2015), Naručilac – Uprava za utvrđivanje sposobnosti brodova za plovidbu donosi   OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU   U postupku javne nabavke male vrednosti broj … Opširnije

ODLUKA O DODELI UGOVORA

objavljeno u: Javne nabavke | 0

Del. broj: 14-0-9/20-34 26.05.2020.   Na osnovu člana 108. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik Republike Cpbije“ broj 124/2012, 14/2015 i 68/2015) i na osnovu tačke 7. podtačka e) Odluke o pokretanju postupka javne nabavke male vrednosti broj 02/2020 – Usluge osiguranja za potrebe Naručioca, a koja je zavedena pod … Opširnije

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA

objavljeno u: Javne nabavke | 0

Del. br. 14-0-644/2020-01 15.05.2020.   Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2) i člana 60. stav 1. tačka 2) Zakona o javnim nabavkama (“Službeni glasnik Republike Srbije“, broj 124/2012, 14/2015 i 68/2015) i Odluke o pokretanju postupka javne nabavke male vrednosti broj 02/2020 – Usluge osiguranja za potrebe Naručioca … Opširnije