Nadležnost Uprave

Uprava za utvrđivanje sposobnosti brodova za plovidbu (u dalјem tekstu: Uprava), kao organ uprave u sastavu Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, obavlјa poslove koji se odnose na: utvrđivanje sposobnosti broda za plovidbu vršenjem tehničkog nadzora nad brodovima unutrašnje plovidbe kojim se utvrđuje da brod odgovara zahtevima Tehničkih pravila, odobrenjem prozvođača, ispitnih institucija i menadžment kvalitetom; razvojem i upravlјanjem rizicima, ekspertizom šteta i udesa brodova, informativnim tehnologijama i vođenjem registra brodova i registra priznatih proizvođača i ispitnih institucija i druge poslove iz delokruga Uprave.