KVALITETOM KA ZADOVOLJENJU ZAHTEVA KORISNIKA

objavljeno u: Novosti | 0

 

sertifikat_srpski_big


U godini kada obeležava 65 godina postojanja, Uprava za utvrđivaje sposobnosti brodova za plovidbu – organ u sastavu Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastuktre, uspešno je implementirala zahteve standarda SRPS ISO 9001:2008.

Sertifikat je, 30. oktobra 2014. godine u prostorijama Uprave na Novom Beogradu, u ime Uprave primio direktor Slobodan Milošević od mr Mirjane Stanić, direktora sertifikacionog tela StandCert.

Uprava za utvrđivaje sposobnosti brodova za plovidbu je ovim sertifikatom potvrdila usaglašenost sistema menadžmenta kvalitetom sa zahtevima standarda ISO 9001:2008, za oblast tehničkog nadzora nad plovilima: brodovima, tehničkim plovnim objektima, skelama, čamcima za javni prevoz u privredne svrhe, plutajućim objektima za privredne svrhe.

 

Tim Uprave za utvrđivaje sposobnosti brodova nakon dobijanja priznanja za uspešno uveden sistem kvaliteta

mr Mirjana Stanić i Slobodan Milošević prilikom uručenja sertifikata

img_5322_big

Tim Uprave za utvrđivaje sposobnosti brodova za plovidbu nakon dobijanja priznanja

mr Mirjana Stanić i Slobodan Milošević

 

 

Ovo je jedan od prvih sertifikata dodeljen organu državne uprave za poslovanje po međunarodnim standardima, sa ciljevima kvaliteta koji su usmereni ka zadovoljenju zahteva i očekivanja interesnih grupa: organizacija brodara, državnih organa, međunarodnih organizacija i građana; društva u pogledu primene propisa; zaposlenih u unutrašnjim jedinicama Uprave; saradnika Uprave, podisporučilaca materijala, opreme i usluga.

Sertifikat je dobijen od renomiranog sertifikacionog tela StandCert, akreditovanog od stane Akreditacionog tela Srbije – ATS.