РЕШЕЊЕ ДА ЈАВНИ КОНКУРС НИЈЕ УСПЕО

objavljeno u: Конкурси и огласи | 0

На основу члана 60. став 2. Закона о државним службеницима (“Службени гласник Републике Србије“, број 79/2005, 81/2005-исправка, 83/2005-исправка, 64/2007, 67/2007-исправка, 116/2008, 104/2009, 99/2014, 94/2017, 95/2018 и 157/2020), директор Управе за утврђивање способности бродова за пловидбу, доноси   РЕШЕЊЕ да јавни конкурс није успео   Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног … Опширније

РЕШЕЊЕ О ПРИЈЕМУ У РАДНИ ОДНОС

objavljeno u: Конкурси и огласи | 0

На основу члана 30. став 2. Закона о државној управи („Службени гласник Републике Србије“, број 79/2005, 101/2007, 95/2010, 99/2014, 30/2018-други закони и 47/2018), члана 3. став 2. и члана 57. став 2 и став 4. Закона о државним службеницима („Службени гласник Републике Србије“, број 79/2005, 81/2005-исправка, 83/2005- исправка, 64/2007, 67/2007-исправка, … Опширније

ЈАВНИ КОНКУРС

objavljeno u: Конкурси и огласи | 0

На основу члана 54. Закона о државним службеницима (“Службени гласник Републике Србије“, број 79/2005, 81/2005-исправка, 83/2005-исправка, 64/2007, 67/2007-исправка, 116/2008, 104/2009, 99/2014, 94/2017, 95/2018 и 157/2020) и члана 9. став 1. Уредбе о интерном и јавном конкурса за попуњавање радних места у државним органима (“Службени гласник Републике Србије“, број 02/2019 и … Опширније

ЛИСТА КАНДИДАТА КОЈИ СУ ИСПУНИЛИ МЕРИЛА ЗА ИЗБОР

objavljeno u: Конкурси и огласи | 0

Радно место: радно место за подршку финансијским пословима у Одељењу за правне, кадровске, финансијско-рачуноводствене и опште послове – Група за финансијско-оперативне, рачуноводствене и послове планирања.   Звање: Самостални саветник.   ШИФРА КАНДИДАТА   4АЈ1901221ИН04  Укупан број бодова: 42     Кандидат који је изабран у изборном поступку: Име и презиме: БУДУРИЋ ИЛИЈА … Опширније

СПИСАК КАНДИДАТА МЕЂУ КОЈИМА СЕ СПРОВОДИ ИЗБОРНИ ПОСТУПАК

objavljeno u: Конкурси и огласи | 0

На основу члана 23. став 1., став 3. и став 4. Уредбе о интерном и јавном конкурсу за попуњавање радних места у државним органима (“Службени гласник Републике Србије“, број 02/2019 и 67/2021), донет је списак кандидата међу којима се спроводи изборни поступак, према шифрама подносиоца пријаве на Јавном конкурсу за … Опширније

ЈАВНИ КОНКУРС

objavljeno u: Конкурси и огласи | 0

На основу члана 54. Закона о државним службеницима (“Службени гласник Републике Србије“, број 79/2005, 81/2005-исправка, 83/2005-исправка, 64/2007, 67/2007-исправка, 116/2008, 104/2009, 99/2014, 94/2017, 95/2018 и 157/2020) и члана 9. став 1. Уредбе о интерном и јавном конкурса за попуњавање радних места у државним органима (“Службени гласник Републике Србије“, број 02/2019 и … Опширније

ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2022.

objavljeno u: Јавне набавке | 0

На основу члана 88. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник Републике Србије“, број 91/2019), директор Управе за утврђивање способности бродова за пловидбу у својству Руководиоца код Наручиоца донео је Одлуку о усвајању Плана јавних набавки за 2022. годину.   Одлука и План јавних набавки за 2022.  

ЈАВНИ КОНКУРС

objavljeno u: Конкурси и огласи | 0

На основу члана 60. став 2. Закона о државним службеницима (“Службени гласник Републике Србије“, број 79/2005, 81/2005-исправка, 83/2005-исправка, 64/2007, 67/2007-исправка, 116/2008, 104/2009, 99/2014, 94/2017, 95/2018 и 157/2020), директор Управе за утврђивање способности бродова за пловидбу, доноси   РЕШЕЊЕ да јавни конкурс није успео   Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног … Опширније

СЛУЖБЕНА ЛИЦА ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ У УПРАВНИМ СТВАРИМА И ПРЕДУЗИМАЊЕ РАДЊИ У ПОСТУПКУ

objavljeno u: Конкурси и огласи | 0

На основу члана 39. став 4. Закона о општем управном поступку (“Службени гласник Републике Србије“, број 18/2016 и 95/2018-аутентично тумачење), Управа за утврђивање способности бродова за пловидбу, објављује која су службена лица овлашћена за одлучивање у управним стварима, а која за предузимање радњи у поступку пре доношења решења.   Обавештење … Опширније

СПИСАК КАНДИДАТА МЕЂУ КОЈИМА СЕ СПРОВОДИ ИЗБОРНИ ПОСТУПАК

objavljeno u: Конкурси и огласи | 0

  Република Србија МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА, САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ Управа за утврђивање способности бродова за пловидбу   Дел.бр.: 14-0-1654/2021-08 Београд, 29.11.2021. године   На основу члана 23. став 1., став 3. и став 4. Уредбе о интерном и јавном конкурсу за попуњавање радних места у државним органима (“Службени гласник Републике Србије“, … Опширније